Tilbake til søkeresultatene

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Reisestøtte til synkrotron- og nøytronforskning i SINTEF

Alternativ tittel: Travel support for synchrotron and neutron research at SINTEF

Tildelt: kr 34 566

SINTEF bruker synktrotron- og nøytronstråling til flere eksperimenter. Dette prosjektet har støttet reiser til sentrale eksperimentelle installasjoner utenlands.

Vi ser for oss at en rekke eksisterende prosjekter i SINTEF vil kunne dra nytte av tilgang til SNBL og andre synktrotronkilder. SINTEF Materialer og kjemi har aktiviteter innen fornybar energiteknologi, katalyse, elektronikk, materialer for petroleumssektoren, marin sektor, bioteknologi, konstruksjonsmaterialer og nanomaterialer for en lang rekke anvendelser. I tillegg har vi prosjekter sammen med alle de andre instituttene i SINTEF, hvor utvikling og forståelse av materialer og deres egenskaper står i fokus. I svært mange av disse prosjektene benytter vi allerede avanserte karakteriseringsmetoder som elektronmikroskopi, forskjellige spektroskopiske metoder, spektrometrier og røntgendiffraksjon. Vi har allerede fått signaler fra flere miljøer om at det vil være aktuelt å benytte seg av synktrotronkilder til enkelte prosjekter.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron