Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of stimuli-responsive nanostructures, containing active ingredients, tailored for in-situ actions, by using nanomanufacturing.

Alternativ tittel: Photocat

Tildelt: kr 39 839

Prosjektnummer:

248389

Prosjektperiode:

2015 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Photocat vil utvikle et nytt vannrensesystem som kombinerer en ny, dopet nanokatalysator med UV-LED som belysningskilde. Dette systemet skal bryte ned enhver kjemisk og mikrobiologisk forurensning uten å produsere skadelige biprodukter. Photocat skal levere en prototyp på dette nye systemet, som er optimalisert for rensing av ballastvann fra skip og testet med relevant vann. Det nye systemet kan benyttes sammen med eksisterende renseteknologier, eller alene som en erstatning for konvensjonelle UV vannbehandlingssystemer. Photocater et samarbeidsprosjekt mellom 3 norska partnere (KeraNor, NIVA og NTNU) og 2 engelske partnere (P.W.Circuits og Axess).

Å etablere en søknad tiil EU - Horizon 20202 med partnere fra EU-området. Søknaden svarer på Call No: H2020-NMP-PILOTS-2015, Dead-line: 26.mars 2015 Koordinator: Lidietta Giorno, Inst. Membrane Technology-National Research Council (ITM-NRC), Rende, Italia

Aktivitet:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020