Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National training initiative to make better use of biobanks and health registry data

Alternativ tittel: Nasjonalt treningsinitiativ for bedre utnyttelse av biobanker og helseregistre

Tildelt: kr 12,5 mill.

Den høye kvaliteten på norske befolkningsbiobanker og helseregistre åpner for svært gode forskningsmuligheter. I dette prosjektet kombinerer vi helseopplysninger fra tre store helseundersøkelser med opplysninger fra norske helseregistre for å bedre forstå sykdomsutvikling og risiko for sykdom. Vi studerer særlig sammenhengen mellom arv og miljø ved å koble helsedata med genetisk informasjon fra ca. 70,000 deltakere fra HUNT, Helseundersøkelsen i Trøndelag, ca 45 000 deltagere i Tromsøundersøkelsen og 50 000 deltagere i Kvinner og Kreft-studien (NOWAC). For å kunne utnytte den omfattende informasjonen som ligger i disse dataene på best mulig måte, trenger vi enda bedre statistiske metoder og modeller. En viktig del av prosjektet er derfor å utvikle slike metoder. Så langt har vi sett spesielt på statistiske metoder som kan kompensere for en høy grad av slektskap og ubalanse mellom antall case (syke) og kontroller i såkalte genomvide assosiasjonsstudier (GWAS). Dette har vært en spesiell utfordring for HUNT. Vi har etablert et nasjonalt nettverk gjennom en strukturert strategisk fordeling av vitenskapelige stillinger blant partnerinstitusjonene for forskere innen biostatistikk og bioinformatikk og som ønsker å bygge egne, selvstendige forskningskarrierer. Vi har også lagt til rette for hospitering og faglig utveksling for å hjelpe unge forskere til å kunne møte nye faglige utfordringer og krav på en best mulig måte. I takt med det stadig økte tilfanget av helseopplysninger og personsensitive data er det viktig å ivareta deltakernes personvern og integritet på best mulig måte. En viktig del av prosjektet og treningen er også å bygge opp kompetanse rundt etiske spørsmål knyttet til forskning på biobanker og helseregistre og hva som kreves for å fremme sikker lagring og håndtering av sensitive data.

-

We present an ambitious but realistic three year proposal to leverage existing digital biologic information from three of the largest prospective cohort studies in Norway, enriched with linkages to a comprehensive list of health registries, to better understand the biology for health and disease within diverse disease domains. We will build national methodological competence and capacity in the analysis of large-scale biobanks and health registries by focusing on relevant methodological developments. We will investigate complex ethical questions on the horizon, such as gene-based follow up of participants, in order to secure that the interest of large-scale biobank research and the participants are harmonious and compatible with an ethical commitment to the principle of reciprocity. We will expand our strong interdisciplinary research team within our three partner universities in Norway, and continue to collaborate with world leaders in biostatistics and bioinformatics. We will use this foundation to mentor and train six postdoctoral fellows at the multidisciplinary interface of applied and methodologically driven biostatistics and bioinformatics to meet the increasing complexity of the new era of precision medicine. Our proposal is in compliance with the overarching strategies of the partner universities to build strong statistical and bioinformatics expertise and capacity, and the proposal will be in synergy with our ongoing RCN and NIH supported efforts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering