Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the genetic risk factors for psychiatric disorders - Norwegian part of the Psychiatric Genomics Consortium

Alternativ tittel: Identifisering av de genetiske risikofaktorer for psykiske lidelser - norsk del av "Psychiatric Genomics Consortium"

Tildelt: kr 5,0 mill.

Psykiatriske lidelser og ruslidelser skyldes både genetiske og miljømessige faktorer. Vi vet at rollen til genetikk, eller arveligheten, til disse lidelsene er betydelig, selv om den varierer fra lidelse til lidelse. Arveligheten refererer til hvor mye av egenskapen som kan forklares av genetiske faktorer (i motsetning til miljøfaktorer). For eksempel er ruslidelser, bipolar lidelse og schizofreni svært arvelige (dvs. genetikk spiller en stor rolle), mens arveligheten til lidelser, slik som alvorlig depressiv lidelse, er lavere (dvs. genetikk spiller mindre rolle). Genetiske faktorer forårsaker ikke psykiatriske lidelser i seg selv, men kan øke en persons risiko for å utvikle lidelsen. Psykiatriske lidelser og ruslidelser er "polygene", noe som betyr at mange gener virker sammen for å øke en persons risiko for en lidelse. Dette ligner på egenskaper som høyde. Det er ikke ett gen for depresjon, angst, depresjon eller noen annen lidelse, men mange hundre og kanskje flere tusen varianter som bidrar til risiko. Ved å forene det globale forskningsmiljøet, fremmer Psychiatric Genomics Consortium (PGC) vår forståelse av genetikken til psykiatriske- og ruslidelser. Det har vært kjent i noen tid at genetiske påvirkninger spiller en viktig rolle i hvorfor noen mennesker er mer sannsynlig å bli rammet av psykiatriske- eller ruslidelser enn andre. Imidlertid visste vi veldig lite om de spesifikke genene som gjør noen mer sårbare. Ved å samle genetiske data fra hundretusenvis av individer rundt om i verden, jobber PGC med å finne de genetiske variantene som endrer risikoen for sykdom. Å identifisere det genetiske grunnlaget for disse lidelsene hjelper oss å forstå den underliggende biologien og å utvikle bedre måter å forebygge og behandle lidelser på. Dette prosjektet har støttet den norske delen av PGC som er et av de største, mest innovative og produktive studiene i psykiatriens historie. Den sentrale ideen til PGC er å bruke et globalt samarbeidsnettverk for å fremme genetisk oppdagelse for å identifisere biologisk, klinisk og terapeutisk meningsfull innsikt. Gjennom det norske delprosjektet av PGC har vi bidratt til å forene feltet og tiltrekke fremragende forskere til PGC, som nå består av over 800 forskere fra 150 institusjoner i mer enn 40 land. PGC har så langt ført til over 300 artikler, mange i høyprofilerte tidsskrifter slik som Nature og Science. De fullstendige resultatene fra alle PGC-artikler er fritt tilgjengelige, og funnene i prosjektet har bidratt til en rekke oppfølgingsstudier og fremmet karrieren til mange yngre forskere. Den norske sub-studien har bidratt til resultatene i PGC gjennom å samle data, bidra til analyser og fortolkning av data samt skriving av rapporter og publikasjoner.

Studien har bidradd til ny kunnskap om genetiske sårbarhetsfaktorer ved psykiske lidelser. Dette gir ny innsikt i sykdomsmekanismer, og kan bidra til utvikling av nye medikamenter. Prosjektet har gitt en serie med internasjonale publikasjoner i ledende internasjonale tidsskrift. Videre vil resultatene om overlappende genetiske faktorer bidra til bedre forståelse av klassifisering av psykiske lidelser (nosologi). Prosjektet har også bidratt til at norske forskere har fått en stor kompetanseheving innen stordata og beregningsvitenskap, samt tilgang til internasjonalt nettverk.

Psychiatric disorders are leading causes of morbidity globally, and are costly disorders. Identifying the underlying pathophysiology is imperative and can lead to major health benefits, through better treatment and prevention strategies. Genome-wide association studies (GWAS) have identified many trait-associated gene loci and have been very successful in psychiatry. However, only a small fraction of genetic variance has been identified. This missing heritability has been attributed to inadequate sample sizes (low power), and lack of proper statistical methods for analysis of the polygenic architecture. Together with the large international Psychiatric Genomics Consortium (PGC), we will apply our new statistical methods (Bayesian enrichment tools) and large samples from PGC to uncover more of the missing heritability of psychiatric disorders. The current project includes genotype data from more than 50 000 Norwegian samples, and a total of nearly 1 million samples globally. This will provide large opportunities for novel discoveries in psychiatric etiology. We will investigate 9 psychiatric disorders, from child and adolescence to old age psychiatry. The present grant will fund the Norwegian parts of the PGC activities, including data analysis, development of novel analytical tools, genotyping and data collection. The current project is based on several Norwegian groups involved in psychiatric genetics, and will fund a post doc who will become an European node for the PGC analytical team, closely integrated with the activities of the NIH funded main PGC grant. The project will facilitate the development of excellent research environments, with a long-term potential for future studies based on Norwegian advantages, the human biobank and registry datasets. The project answers important research questions as outlined in the Mental Health and Addiction Research Program.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet