Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the genetic risk factors for psychiatric disorders - Norwegian part of the Psychiatric Genomics Consortium

Alternativ tittel: Identifisering av de genetiske risikofaktorer for psykiske lidelser - norsk del av "Psychiatric Genomics Consortium"

Tildelt: kr 5,0 mill.

Psykiske lidelser er vanlige. Så mange som én av fire rammes i løpet av livet. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at rundt 450 millioner mennesker i dag er rammet av psykiske lidelser. Dette gjør mentale lidelser til en av de største globale sykdomsbyrdene, med stor lidelse for dem som rammes, og store kostnader for samfunnet. Vi ser at mange psykiatriske lidelser har en felles genetisk struktur. Åtte ulike psykiske lidelser ? bipolar lidelse, Tourettes syndrom, tvangslidelse, schizofreni, ADHD, depressiv lidelse, autisme og anoreksi ? kan knyttes til 109 spesifikke genvarianter. Norske forskere har sammen med et internasjonalt team av forskere i Psychiatric Genomics Consortium identifisert mer enn 100 genetiske varianter som øker risikoen for mer enn én mental lidelse. Det er nå påvist at psykiatrisk lidelse bedre forklares som et samspill mellom mange ulike genvarianter, og at mange av de samme genvariantene er involvert i flere lidelser. Disse genene er hver for seg harmløse, og til og med kan de være assosiert med positive egenskaper som kreativitet eller intelligens. Men det er når genvariantene opptrer sammen, i uheldige kombinasjoner, at de kan føre til psykiske lidelser slik som schizofreni, bipolar lidelse og ADHD. Dette er beskrevet i artikkelen «Genomic Relationships, Novel Loci and Pleiotropic Mechanisms across Eight Psychiatric Disorders» som ble publisert i tidsskriftet Cell.

-

Psychiatric disorders are leading causes of morbidity globally, and are costly disorders. Identifying the underlying pathophysiology is imperative and can lead to major health benefits, through better treatment and prevention strategies. Genome-wide association studies (GWAS) have identified many trait-associated gene loci and have been very successful in psychiatry. However, only a small fraction of genetic variance has been identified. This missing heritability has been attributed to inadequate sample sizes (low power), and lack of proper statistical methods for analysis of the polygenic architecture. Together with the large international Psychiatric Genomics Consortium (PGC), we will apply our new statistical methods (Bayesian enrichment tools) and large samples from PGC to uncover more of the missing heritability of psychiatric disorders. The current project includes genotype data from more than 50 000 Norwegian samples, and a total of nearly 1 million samples globally. This will provide large opportunities for novel discoveries in psychiatric etiology. We will investigate 9 psychiatric disorders, from child and adolescence to old age psychiatry. The present grant will fund the Norwegian parts of the PGC activities, including data analysis, development of novel analytical tools, genotyping and data collection. The current project is based on several Norwegian groups involved in psychiatric genetics, and will fund a post doc who will become an European node for the PGC analytical team, closely integrated with the activities of the NIH funded main PGC grant. The project will facilitate the development of excellent research environments, with a long-term potential for future studies based on Norwegian advantages, the human biobank and registry datasets. The project answers important research questions as outlined in the Mental Health and Addiction Research Program.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet