Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Norwegian Research School of Global Health

Alternativ tittel: Nasjonal forskerskole i global helse

Tildelt: kr 18,0 mill.

Nasjonal forskerskole i global helse (NRSGH) startet 2016 og har som mål å styrke kvaliteten på doktorgradsutdanningen og rekruttere unge forskere. Vi har gjennom hele perioden fulgt de tiltenkte aktivitetene. Det gir doktorgradskandidatene et verdifullt og stort nettverk av medlemmer fra forskjellige land og sammenhenger, og de bidrar til kapasitetsbygging og forståelse for viktigheten av samarbeid og handlinger for å beskytte og forbedre global helse, noe som har vært åpenbart under den pågående pandemien. Stipendiater som studerer ulike aspekter av global helse og er registrert ved et norsk universitet, er kvalifisert for å søke om medlemskap. NTNU, universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø er sammen med Folkehelseinstituttet samarbeidspartnere i forskerskolen. Styret består av medlemmer fra partnerinstitusjonene, ett internasjonalt medlem og to studentrepresentanter. Forskerskolen har totalt hatt 248 medlemmer, 154 medlemmer er pågående, 83 aluminer og 11 studenter har avsluttet sin PhD før den ble fullført. Vi ser en nedgang i nye afrikanske studenter etter at kvoteprogrammet ble avsluttet, og totalt færre doktorgradskandidater på grunn av nedleggelsen av GLOBVAC-programmet. Fleste medlemmer er knyttet til UiB og UiO, men NRSGH er også veldig viktig for medlemmer registrert ved NTNU, UiT og andre universiteter, med små forskningsgrupper innen globale helse temaer. Både 2020 og 2021 har vært et utfordrende år for NRSGH. Da det ble innført strenger restriksjoner på reiser både innenlands og utenlands, stoppet nesten all aktivitet opp. Universitetene stengte ned den 12 mars 2020. Som et resultat av dette har forskerskolen etablert månedlige webinarer, med søkelys på metodologiske problemstillinger. Webinarene er høyt verdsatt av medlemmer for å få regelmessig input og kontakt med det akademiske miljøet. Medlemmene inviteres også til et nordisk samarbeid, rettet mot ulike fagområder innen global helse. «Global Health Talks» Ph.d.-studentene har løpende kontakt med veiledere, og tilgang til NRSGH-nettside, som oppdateres kontinuerlig med informasjon om mobilitetsstipend, relevante kurs, konferanser, bloggrapporter fra internasjonale studiebesøk og informasjon til veiledere. Alle aktiviteter, uavhengig av om de gis fysisk eller digitalt, evalueres, og NRSGH får gode tilbakemeldinger fra studentene. https://www.ntnu.edu/nrsgh NRSGH-styret har hatt regelmessige månedlige digitale møter, siden fysiske møter ikke var mulig. Noen kurs, workshops og lokale PhD aktiviteter har fortsatt under pandemien, enten digitalt eller under strenge møterestriksjoner. Den årlige PhD-konferansen er viktig for nettverksbygging. Den fjerde konferansen ble gjennomført digitalt med tittel; Make your research visible, hvor fokus var presentasjonsteknikk og karriereveiledning. Med håp om å kunne møtes vil PhD-konferansen i 2021 gjennomføres i november. Midtveisevaluering ble gjennomført i 2020 med positive tilbakemeldinger fra Forskningsrådets panel. Evalueringen garanterte for økonomisk støtte de kommende årene. Videre er det gjennomført en egen evaluering av skolens virksomhet blant 60 alumner, resultatene er sendt til publisering i et internasjonalt tidsskrift. Styremedlemmene er engasjert i flere prosjekter for å styrke det nordiske samarbeidet innen global helse, med sikte på finansiell videreføring etter NRSGH-støtte perioden er over. I oktober 2021 bidrar NRSGH til en stor europeisk global helse konferanse (ECTMIH) og spesielt i «Young Investigators Day». Vi har gjennomført kurs og konferanser som tidligere planlagt, med full aktivitet etter Covid-19. Smittevern i et globalt perspektiv, systematic review, scientific writing og Innovation in global health mangler delvis og vi vil prøve igjen til våren. Et planlagt regionalt møte i Nepal er gjennomført.

In the efforts to reach the Millennium and Sustainable Development Goals, Norway is punching considerably above its weight and Norway needs to match this global involvement with relevant knowledge and competence on global health challenges. Norwegian Universities have since long trained and graduated national and international PhD candidates in projects concerning global health. However, some institutions are small and access to relevant training for the PhD candidates may be limited. The four Norwegian Universities with Faculties of Medicine and Norwegian Institute of Public Health are now joining together to establish a national research school of global health. This subject which reaches beyond medicine and public health will benefit from intensified interaction between institutions, supervisors and PhD candidates. Competence is needed in addition to several areas of medicine and public health, also in for instance, politics, aid and trade, nutrition, health systems and capacity strengthening globally. Pooling our resources in a national research school will add value in capacity, diversity and quality, beyond what the individual institutions are able to. It will be beneficial to other Norwegian organizations and actors of higher education as well. All PhD candidates with projects in global health, registered at a Norwegian University or University College, can become members. Members of the research school will access a broad network of professionals and academic environments, a variety of PhD-courses at all Norwegian Universities and regional meetings in other settings. Annual meetings for the PhD-candidates will be arranged and the research school will facilitate mobility between institutions for courses and other visits. Meetings for supervisors are included aiming to improve the quality of supervision and sharing of experiences of coaching the candidates to complete their PhD.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn