Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The Norwegian Research School for Research and Development of Municipal Health and Care.

Alternativ tittel: Den norske forskerskolen for forskning og utvikling av de kommunale helse og omsorgstjenestene.

Tildelt: kr 23,0 mill.

Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (Muni-Health-Care) er etablert på bakgrunn av behovet for å bygge opp forskerkompetansen innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og understøtte forskningssamarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Forskerskolen er støttet av en rekke sterke og lovende tverrfaglige forskergrupper rundt om i hele Norge. Partnere er institusjoner som enten har ph.d-program, har potensiale til å bidra til forskerskolen, eller har et spesielt ansvar for å understøtte og gjennomføre forskning i kommunehelsetjenesten. Forskerskolen bygger dertil også på veletablerte internasjonale forskernettverk. Merverdien av den nasjonale forskerskolen ligger i å bringe sammen forskere og forskningsgrupper fra veletablerte forskningsintensive institusjoner med mindre, og ikke fullt så etablerte forskergrupper med betydelig potensiale for å kunne utvikles til sterke forskningsgrupper. Et hovedmål med forskerskolen er å bringe sammen og styrke både utdanningen, forskningen og innovasjonen i kommunehelsetjenesten. Å utdanne neste generasjons forskere til dette feltet er avgjørende for å møte kunnskapsbehovene og realisere de politiske målsettingene om økt kvalitet i denne sektoren. Ph.d.-kandidater (og veiledere) fra relevante institusjoner og forskningsgrupper inviteres til å søke om opptak i den nasjonale forskerskolen. Fristen for å søke opptak er 1. mai hvert år. Første kull med studenter ble tatt opp i 2016, og årets Kull 2020 har nettopp vært samlet for første gang og gjennomført introduksjonskurset ved forskerskolen. Forskerskolens hjemmeside finnes her: www.uio.no/munihealthcare

This project aims at building a National Research School directed towards the Municipal Health and Care sector. There is a great need for building research capacity within the municipal health and care services and facilitate research collaboration accross the specialist and municipal sectors. The application is supported by a number of strong and upcoming multiprofessional research groups accross Norway. The National Research School builds on well established national and international research networks. The added value of the National Research School is to bring together research groups from well-established, research intensive institutions with smaller, less established research groups with significant potential for developing into strong research groups. A major goal of the Research School is to bring together and strengthen both the education, research and innovation activities related to municipal health and care. Educationg the new generations of researchers into this field will be essential in order to meet knowledge needs as well as addressing the significant polical goals in terms of improving quality care in this sector. PhD students and supervisors from all relevant institutions and research groups are invited into the National Research School. However, as partners we have included only institutions that either have doctoral programs, research groups with potential to contribute in the school's activities or have a particular responsibility for facilitating and conducting reserch into municipal health and care.

Aktivitet:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder