Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating analytical tools with brain imaging and genetics in mental illness research and education

Alternativ tittel: Integrere analyseverktøy med hjerneavbildning og genetikk i mental helse forskning og utdannelse

Tildelt: kr 3,8 mill.

Mange psykiatriske sykdommer har en felles genetisk struktur, ifølge ny forskning fra forskere Universitet i Oslo og Psychiatric Genomics Consortium, et internasjonalt team av forskere. Psykiatriske lidelser rammer mer enn 25 prosent av befolkningen i et gitt år. I den største undersøkelsen noensinne av sitt slag, publisert i tidsskriftet Cell, identifiserte forskere mer enn 100 genetiske varianter som påvirker risikoen for mer enn en mental lidelse. Et gen består av DNA-segmenter; en endring i DNA-sekvensen produserer en genvariant, som kan øke eller redusere risikoen for sykdom. Det er identifisert mange individuelle genvarianter som påvirker risikoen for spesifikke psykiatriske lidelser. Imidlertid er gener ofte pleiotrope, noe som betyr at de gir flere effekter i kroppen. Å identifisere genvarianter som påvirker risikoen for mer enn en psykiatrisk lidelse er et viktig skritt mot å forbedre diagnosen og behandlingen av disse tilstandene, sier studiens norske prinsippetterforsker og en del av forfattergruppen, Ole A. Andreassen, MD, PhD, leder av SFF NORMENT, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. "Å forstå hvordan spesifikke genetiske variasjoner kan bidra til et bredt spekter av sykdommer, kan fortelle oss noe om i hvilken grad disse lidelsene kan ha en felles biologi," sier Andreassen. For å identifisere disse multi-formål genvariantene, brukte forskerne en teknikk som kalles genomvid analyse for å analysere genetiske data fra 494 162 friske kontrollpersoner og 232 964 personer diagnostisert med minst en av åtte vanlige psykiatriske lidelser. Analysen identifiserte 109 genvarianter som påvirker risikoen for mer enn en psykiatrisk lidelse. Enkelte lidelser delte mange varianter, slik at forskerne kunne dele forholdene inn i tre grupper genetisk relaterte tilstander: lidelser preget av tvangsmessig atferd (anorexia nervosa, tvangslidelser og i mindre grad Tourette syndrom); stemning- og psykotiske lidelser (bipolar lidelse, major depresjon og schizofreni); og nevroutviklingsforstyrrelser tidlig (begynt med autismespekterforstyrrelse, ADHD og Tourette syndrom). Forskerne fant også bevis for at gener assosiert med flere lidelser viser økt uttrykk fra begynnelsen av andre trimester av svangerskapet og ser ut til å spille en viktig rolle i hjerneutviklingen. Å vite hvilke genvarianter som øker riskoen for å utvikle flere psykiatriske lidelser gir nye ledetråder om de biologiske mekanismene som bidrar til mental sykdom, sier Andreassen. "Og det å lære hvordan lidelser er relatert på et biologisk nivå, kan informere om hvordan vi klassifiserer og diagnostiserer psykiske lidelser," sier han. Videre identifiserte studien flere genvarianter som særlig hadde stor innflytelse på risikoen for en rekke psykiatriske lidelser, noe som kan vise seg å være et viktig funn for forebygging og pleie av psykiatriske lidelser. "I den grad disse genene kan ha brede effekter," sier Andreassen, "kan de være potensielle mål for å utvikle nye behandlinger som kan være til fordel for flere lidelser."

The project has led to a series of research projects, grants, and training of PhD students and post docs. In addition, it has led to several strategic advantages for UiO, related to content relevant for the future related to research training as well as research programs. The project has led to an increased focus on research exchange and training opportunities in the US for younger researchers. In addition, UCSD researchers have been informed about the advantages of Norwegian research infrastructure including biobanks and registries, and health care. Further, the project has led to high level of scientific output in the groups involved in the team. NORMENT has increased the expertise both in imaging and genetics, including large scale analytical approaches. The younger researchers have also been connected with informal networks and partners. Further, the US partners have been included in several projects, and grant applications, both nationally and internationally.

The mental disorders (including schizophrenia, bipolar disorder) are ranked among the leading causes of the burden of diseases worldwide. Thus, identifying their underlying pathophysiology is imperative and can lead to major health benefits. The current project focuses on improving the education of our future scientists within Centre of Excellence NORMENT (University of Oslo, UiO) and its clinical, brain imaging and genetics teams, based on frontline collaborative research projects with University of California, San Diego (UCSD), USA. The program will develop a strong synergy between the clinical/biomedicine expertise of NORMENT; and the engineering/analytical expertise at Centre Transl Imaging Person Medicine (CTIPM). We will integrate education and research about brain and genetic mechanisms involved in mental illness, and new statistical / bioinformatics tools, to form a strong framework for excellent research. The project builds on a strong collaboration between the UiO (NORMENT) and UCSD (CTIPM). The education and training proposed in this grant naturally build on the technologies developed in the CTIPM at UCSD, with applications that are likely to have transformative impact in a number of areas of fundamental importance to basic and clinical science, particularly mental health. We will focus on genetics, brain imaging and outcome, three areas of importance for NORMENT, where novel computational and biostatistical methods will be of importance. The project builds on existing collaboration between UiO and UCSD in natural sciences, and will extend this into Life Sciences, focusing on mental illness. Research in Life Science is currently exploding, mainly as a result of technological developments. To fully exploit this, the project will develop new methods that make it possible to extract relevant information from large data sources (big data) and be able to interpret the impact in a clinical setting. The project provides a framework for long-term collaboration.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research