Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geilo Winter school in eScience 2016-2020

Alternativ tittel: Geilo Vinterskole i eVitenskap 2016-2020

Tildelt: kr 1,7 mill.

Vinterskolen på Geilo har siden 2001 årlig tiltrukket seg rundt 50 studenter og unge forskere innen eVitenskap for en ukes lang skole. Målet er å tilrettelegge at unge forskere kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier innen eVitenskap, og samtidig samarbeide og utveksle ideer og erfaringer. Skolen er hovedsakelig rettet mot unge forskere innen det norske eVitenskapsmiljøet på master-, doktor- og postdok-nivå, men er samtidig åpen for bachelorstudenter, seniorforskere, og internasjonale deltakere. I tillegg til å undervise innen spesifikke temaer er det et viktig poeng at skolen skal være en møteplass som fostrer nettverksbygging og kontaktskaping både innen og på tvers av de forskjellige feltene innen eVitenskap. Skolen er tilrettelagt for å knytte nye kontakter ved at deltakere spiser felles måltider, og har en lang pause midt på dagen kan benyttes til sosiale aktiviteter i skibakkene, samarbeid på hotellet, eller svømming i hotellets svømmebasseng. Hver vinterskole starter på søndag ettermiddag og avsluttes på fredag etter lunsj. Over den ukelange skolen vil deltakere bli presentert for 24-30 forelesninger og/eller praktiske øvelser (45 minutter hver). Fokuset vil være på avanserte metoder og teorier innen beregningsorientert matematikk, statistikk, og informatikk, og som har anvendelsesområder innen et bredt spekter av eVitenskap. I tillegg til disse forelesningene vil vinterskolen også inneholde en åpen poster-sesjon, hvor deltakere kan presentere deres eget arbeid for hverandre. Denne poster-sesjonen har i tidligere år blitt vel mottatt som en mulighet for å skaffe nye kontakter og utveksle ideer. Vinterskolen 2020 handlet om moderne teknikker og algoritmer i HPC, hvor fem eksperter foreleste gjennom uken. I tillegg ble postere fra deltakere presentert på postersesjonen på tirsdag. Totalt var det cirka 50 registrerte deltakere på skolen.

Prosjektet har latt Vinterskolen på Geilo fortsette gjennom perioden 2016-2020, og dermed opprettholdt den viktige faglige møteplassen som vinterskolene utgjør. Gjennom perioden har flere hundre forskere (i hovedsak unge, men også mer erfarne) møttes, knyttet kontakter, og fått faglig oppdatering fra et tredvetalls forelesere. I tillegg har mange av dem presentert arbeidet sitt gjennom postersesjoner. Skolene bidrar til styrking av e-vitenskapsfagmiljøene i Norge og internasjonalt, og gir mye indirekte merverdi.

The aim of the project is continue to organize a winter school where young researchers can get updated on new ideas, methods and theories within the eScience field, and simultaneously collaborate and exchange ideas and experience. The schools are primarily aimed at graduate, doctoral, and postdoctoral students in the Norwegian eScience community, but are also open for advanced undergraduate students, senior researchers, and international participants. We aim to make the school a meeting place that facilitates and encourages making new connections both within and across the different scientific disciplines in eScience. SINTEF has organized winter schools since 2001, and the format and content of the school has varied over these years. We have performed evaluation using anonymous questionnaires to improve the schools, and the feedback we receive is that participants are very content with the current format and organization. We therefore propose to continue with the same format for the period 2016 - 2020. We will continue to perform surveys to constantly improve the organization and scientific content over the next five years. In the proposed format, each winter school will start on Sunday afternoon and end on Friday after lunch. A series of 24 - 30 lectures (45 minutes each) will be given during the week-long school, focusing on advanced methods and theories in computational mathematics, statistics, and computer science that are relevant to a wide range of applications of national interest. In addition to the lectures, each winter school will also include an open poster session where participants are encouraged to present their own research. This session has in previous years been well received as an opportunity for making new connections and exchanging ideas.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon