Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Publiseringsstøtte til Good Protestant, Bad Religion?

Tildelt: kr 81 999

Prosjektet består av språkvask, trykkestøtte, oversettelse og månedsverk i forbindelse med utgivelsen av boken 'Spaces of Others'.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell