Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Relevant, reliable and robust local-scale climate projections for Norway

Alternativ tittel: Relevante, pålitelige og robuste lokal klimafremskrivninger for Norge

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

255397

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2016 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

R3 var et innovativt forsøk på å gi klimatjenester på lokal skala i Norge. Norge er preget av store regionale forskjeller i geografi og klima. Å fremskaffe troverdige prognoser for klimaendringer på lokalt nivå har vært, og er fortsatt, svært utfordrende. R3 brukte en integrert tilnærming som tok for seg en rekke utfall og representerte detaljert informasjon om endringer i nedbør, temperatur og flom. R3 adresserte også det såkalte "brukbarhetsgapet" mellom forskning på klimaendringer og beslutninger. Behovet for bedre, mer robuste og troverdige estimater av lokale klimaendringer i beslutningsrelevante sammenhenger er presserende både i Norge og i utlandet. R3 har implementert nyskapende modelleringsteknikker for å gi robuste høyoppløselige klimafremskrivinger for Norge. Hybridtilnærmingen består av en kobling av topp moderne modelltilnærminger, og gjør det mulig å lage et ensemble av klimafremskrivinger som kan adressere endringer og estimere usikkerheten for det fremtidige klima. Kunnskapen som ble fremskaffet er videre brukt i hydrologiske modeller for konsekvensutredning. Det utviklede rammeverket er blant annet viktig for at det Norsk Klimaservicesenter kan produsere pålitelige klimafremskrivinger på lokal- til regional skala i fremtiden. I løpet av prosjektet hadde vi hatt interaktive dialoger med en rekke brukere, for eksempel klimaseminarer med unge mennesker og politikere, samt arrangementer under Arendalsuka. R3s største begivenheter var to Klimathoner i januar 2018 og mars 2019. I 2019 samlet rundt 80 personer seg i to dager i tverrfaglige og tverrsektorielle grupper for å diskutere og utforme praktiske og strategiske løsninger på utfordringene med klimatilpasning på lokalt nivå. Klimathonene ga en konkret arena for å møtes og forstå hverandres realiteter gjennom samarbeid og dialog på tvers av forskningsmiljøer og offentlig administrasjon. Dette konseptet vil bli videreført etter prosjektperioden.

R3 has generated important experience with knowledge application, co-production of knowledge, and issues that scientists and practitioners encounter in climate change adaptation. Two klimathons have expanded dialogue between academic and stakeholder communities through interdisciplinary and intersectoral networks. Moreover, R3 has advanced the use of a hybrid downscaling approach which enables local-scale information through high resolution and provides uncertainty estimates through ensembles of climate projections for Norway. All achievable within todays limited computational resources because the method combines dynamical and statistical downscaling. The use of weather generators has improved the projection of catchment-scale hydrological simulations. These methodological innovations and scientific advances are highly relevant for future climate projections for Norway and the Norwegian Centre for Climate Services, and are transferable to other regions of the world.

R3 represents a new and innovative approach to provide climate services at local scales in Norway. It will accomplish this through implementation of an integrated approach that aims to account for a range of possible outcomes and extensive interaction with stakeholders. Norway is characterized by large regional differences in geography and climate. An integrated modelling approach - one that can encompass a range of outcomes and represents detailed spatial structure and dynamics - is required to produce reliable climate change projections. Our approach addresses these requirements and also addresses the "usability gap" between climate information and decision-making. The need for improved, robust and credible estimates of local-scale climate change in decision-relevant contexts is pressing. We identify four challenges that currently hinder production of relevant, reliable and robust climate projections on local scales: a) Insufficient resolution in existing multi-model ensembles; b) Persistent biases in driving general circulation models; c) Dynamical approaches sample a small range of outcomes and under-represent uncertainty; and d) Lack of effective two-way communication between scientists and user communities often results in outputs/products do not match users' need for decision-relevant climate information. R3 will make use of existing capabilities of the Norwegian Centre for Climate Services (NCCS) to develop a new framework for producing reliable climate change projections on local scales. We address the challenges described above through a number of actions, which culminate in an integrated modelling strategy for local scale climate projections. The added value of this approach will be evaluated, both from the stakeholders' perspective and in terms of scientific outcomes. The project's methodological innovations and scientific advances will benefit Norway and will provide a framework that will be generally transferable to other regions of the world.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima