Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New psychoactive substances and their metabolites

Tildelt: kr 0,15 mill.

Nye psychoaktive substanser (NPS, syntetiske narkotika) som tilbys via internett har økt dramatisk fra ca. 2008. Antallet NYE substanser som er funnet har økt hvert år siden da, og i 2014 ble det registrert 105 nye stoffer av EMCDDA (det europeiske overvåkningsorganet), og antallet i 2015 ventes å ligger over dette (rapport foreligger ikke ennå). Chiron har etablert en ledende posisjon sammen med det amerikanske firmaet Cayman innen å levere sertifiserte referanser for overvåkning av disse stoffene. Chiron ønsker å styrke denne posisjonen gjennom dette prosjektet, hvor det både vi bli fokus på å lage standarder for NPS , men også metabolitter som dannes i kroppen når disse brukes. Chiron har et pågående EUROSTARS prosjekt innen feltet som avsluttes i juni i år, og det er målsetningen å etablere et nytt prosjekt i samarbeide med Riksmedisinalverket (RMV) i Linköping i Sverige, og hvor Chiron utvikler standarder mens RMV utvikler analysemetoder og screener ulike prøver for NPS og metabolitter. Chirons målsetning er å utvikle nye effektive synteser av native stoffer for å bekrefte identitet, interne standarder for å måle mengder, samt metabolitter for å overvåke brukerne.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020