Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital

Alternativ tittel: Etiske former, finansielle figurer: Etnografiske undersøkelser av kapitalens grenser

Tildelt: kr 9,0 mill.

Dette prosjektet tar som sitt studieobjekt Statens pensjonsfond utland - bedre kjent som oljefondet - som er blant verdens største statlige investeringsfond. Dette fondet er eid av det norske folk, og forvaltet av Norges Bank med bakgrunn i et mandat utstedt av Finansdepartementet. Prosjektet undersøker hva det vil si å forvalte store verdier på vegne av nåværende og fremtidige generasjoner, og den rollen et stort investeringsfond spiller i et velfungerende demokrati. Det utforsker hvordan fondet utøver en 'ombudsfinans' der det møter et mangfold av sosiale forpliktelser, og handler med et mangfold av andre in mente. Som del av dette utforsker vi hvordan etiske argumentet og forestillinger brukes for å forme internasjonal kapital, samt hvordan disse argumentene og forestillingene berettiges med referanse til sosiale, politiske og miljømessige hensyn. Prosjekter tar således sikte på å undersøke hvordan forestillinger og praksiser, som ansvarlig investering og kapitalisme konstitueres og utøves. Prosjektet kaste også lys over hvordan disse forestillingene og praksisene er forlengelser av etablerte økonomiske begreper. På denne måten vil prosjektet analysere hvordan etikk og økonomi er gjensidig definerende størrelser. Prosjektet har ansatt en internasjonal toppforsker som postdoktor, og har så langt resultert i seks vitenskapelig publikasjoner, en populærvitenskapelig artikkel, elleve seminar- og konferansepresentasjoner og fire aviskronikker. Prosjektet har også arrangert to internasjonale konferansepaneler og en seminarserie med internasjonale toppforskere som foredragsholdere.

-

The past year has seen a range of efforts that appeal to 'the common good' or invoke moral notions to act upon and transform the global economy, with a view to facilitate societies, futures, and worlds of particular kinds. These efforts echo and extend from economic discourses regarding 'the public good' or 'the public interest', which points to a broader articulation and inflection of economic and ethical concerns. The objective of this project is to investigate how ethical forms shape finance to create new iterations of the economy; and conversely, how financial forms entail ethical considerations. The project will do so through a study of the Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG), which is the world's largest sovereign wealth fund, whose operation involves a complex configuration of constraints. In addition, its fiduciary responsibilities entail a form of ethics and foreground questions regarding the future, as they involve a duty of care to act with the interests of the Norwegian public in mind. Finally, GPFG is at the forefront of 'responsible investment', and seeks to develop and conduct what one can call 'custodial finance'. Questions regarding the limits of capital and the ethical forms of finance are thus built into GPFG in multiple ways. The project will pursue these questions through four Project components that will 'study through' GPFG in an enhanced manner. Through document analysis, open-ended semi-structured interviews, and participant observation, the components will investigate ethnographically how ethical forms create, enact, and redefine fiduciary standards, and how fiduciary duties entail forms of ethics. The study breaks new ground for the anthropology of finance, where no one so far has studied a sovereign wealth fund; no one has investigated how finance 'is done' in the relative periphery of northern Europe; and no one focuses on the roles of ethics and limits for how finance is constituted, implemented, and shaped.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell