Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

What should not be bought and sold?

Alternativ tittel: Hva bør man ikke kunne kjøpe og selge?

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektnummer:

259521

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2016 - 2022

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

De fleste av oss har ingen kvaler med at kjæledyr, bøker, og barnepass blir kjøpt og solgt, men mange føler ubehag når det kommer til svangerskap (surrogati) eller seksuelle tjenester (prostitusjon). Ved kjøp og salg av vennskap, barn, organer og politiske stemmer mener de fleste at en grense overskrides. Men hvor trekker vi grensen? Og hvordan går vi frem for å avgjøre det? Dette prosjektet, som er et samarbeid mellom UiO, Yale og Oxford, har arbeidet med denne typen problemstilling i fire år, og har gått fra å fokusere på det konkrete til mer overordnede problemstillinger knyttet til kommodifisering. Publikasjonene fra prosjektet er utkommet i internasjonale topptidsskrifter som Bioethics, Journal of Medical Ethics, American Journal of Bioethics, Journal of Applied Philosophy og Philosophical Studies. Stipendiaten er ferdig og er selv blitt leder for et NFR mobilitetsstipend. Inneværende prosjektet fullføres nå av prosjektleder alene i 50% stilling. Formidlingsfrekvensen i nasjonale medier er fremdeles høy. Forskningsfokus i siste del av prosjektperioden ligger på hvordan strukturell asymmetri i makt kan ugyldiggjøre samtykke ved transaksjoner.

-

While most of us have no objections to things such as pets, books, and childcare being bought and sold, many feel uncomfortable when it comes to pregnancies and sexual services. When we consider the buying and selling of friendships, babies, human organs, and political votes, the vast majority would say that a line has been crossed. But where do we draw the line? And how do we determine that? Those are pressing ethical questions, for how we understand and delimit markets has a profound impact on society, and as technological development advances, more and more things become potential commodities. This project will contribute to the development of ethical criteria for what should, and what should not, be treated as commodities. The first aim of the project is to systematize and make accessible the ethical commodification debate, which is currently fragmented. A further aim is to identify and correct three recurring conflations in influential commodification arguments. These are conflations between objections to: (a) people trading item A and people having item A, (b) people trading item A and people trading item A under certain conditions, (c) people trading item A and what causes people to trade item A. On the basis of this, three central lessons will be drawn. One lesson is that the proper scope of commodification is independent of the proper scope of distributive justice. Two other lessons involve the identification of a new informal fallacy in applied ethics (The Bulldozing Fallacy) and a new phenomenon in moral psychology (Moral Mist). The final aim of the project is to draw lessons from the commodification debate to the methods of applied ethics more broadly. In doing so, this project will move the frontiers of commodification ethics, one of the areas of philosophy that are most urgently relevant to public policy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell