Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

PARticipatory platform for sustainable ENergy and Transport Systems

Tildelt: kr 5,7 mill.

Norske og Europeiske energisystemer gjennomgår store endringer. Store forventninger knytter seg til såkalt smart strøm eller AMS (avanserte målesystemer), som betegner en sterkere inkludering av digitale teknologier i strømnettet. Disse nye teknologiene fremmes sammen med løfter om økt effektivisering og kostnadsbesparelser, muligheter for økt de-sentralisering av strømproduksjon, og en generell forbedring av forbrukeres interesser. Smarte strømmålere skal nå monteres i alle norske (og europeiske) hjem som ledd i denne utviklingen. Gjennom slike digitale målere er meningen at forbrukere skal bli bedre i stand til å overse eget forbruk, å øke bevissthet gjennom økt og mer detaljert informasjon, og derigjennom øke både individuell og personlig interesse for å redusere ens økologiske fotavtrykk. PARENT prosjektet tar del i denne utviklingen ved å prøve å bedre forstå hvordan denne teknologien aksepteres, eller ikke, av brukere og lokalsamfunn. Prosjektet utvikler en plattform for økt deltakelse i strømsparende tiltak, som består i en kombinasjon av energimålere og bruk av nye analysemetoder for data. I tillegg søker vi å involvere brukere og lokalsamfunn i en utvidet diskusjon om den smarte strømmens muligheter og begrensninger. Involveringen av brukere og lokalsamfunn i Bergen skjer parallelt med lignende prosjekter i Amsterdam og Brussel, og foregår gjennom en så-kalt Levende Laboratorie-metodikk (Living Labs). Prosjektet har nå avsluttet Pilot-og analyse-fasen og prosjektet er avsluttet. Prosjektets 'deliverables' har blitt skrevet og levert. I Bergen holder vi fortsatt på med endelige akademiske analyser, med 2 artikler i ferd med å leveres inn, og en som er under fagfellevurdering.

The PARENT project will increase, in a socially acceptable manner, the engagement of individuals in the responsible management of their own electricity usage. The project, executed in a constant and close dialogue with stakeholders, and having analysed the state-of-the-art in the field, will develop an innovative and marketable platform for participatory energy management, fuelled by novel analytics, visualisation and gamification techniques to stimulate behavioural change. It will adapt to local contexts of four targeted cities Amsterdam, Bergen, Barcelona and Brussels. In parallel, it will offer guidelines for increasing energy efficiency for multiple stakeholders at multiple levels in Europe. Both the development of the platform and the making of guidelines will be supported by an analysis of governance and social acceptability (ie. users acceptance) in the four cities. The analysis of governance of smart meters and the making of the guidelines will be informed by recent scholarship on Responsible Research and Innovation, as well as a prior mapping of the concept of "smart cities" in the different contexts of the four cities.

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon