Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konsortiebygging for søknad til H2020 ICT programmet

Tildelt: kr 55 188

Prosjektnummer:

260142

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2016 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Cyber Physical Systems og Industri 4.0 bidrar til omstillinger globalt og i norsk næringsliv. Dette gir samtidig store muligheter for forskningsbasert innovasjon. I tråd med Forskningsrådets strategi "Forskning for innovasjon og bærekraft", ønsker vi å bidra til kompetanseinnhenting og nettverking for å utvikle konsortier og søknader innenfor dette temaet nasjonalt og i Horizon 2020. Siden flere av disse prosessene ledes av internasjonale aktører og presenteres på Hannovermessen er det viktig for norske forskere og industriaktører å delta på denne arenaen. Prosjektet er derfor rettet mot Hannovermessen som avholdes 26-28 april 2016. Følgende prosjektaktiviteter er planlagt: -Rekruttere 6-8 deltakere fra Akademia og Industri for samreise til Hanovermessen -Planlegge nettverksaktiviteter på Hannovermessen, Booke møter -Reise til Hannovermessen -Besøke stands for relevant teknologi -Delta på tech transfer - Gateway2Innovation -Delta på B2B event organisert av Enterprise Europe Network (SMART Factory solutions)

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon