Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effective Stuttering Treatment (EST)

Alternativ tittel: Effektiv stammebehandling

Tildelt: kr 15,3 mill.

Stamming er en kommunikasjonsvanske som berører mer enn ett av ti barnehagebarn innen 4-årsalderen. Selv om stammingen opphører naturlig hos mange, utvikler inntil 35 % av barna vedvarende stamming. Siden stamming innebærer en økt risiko for kognitive, atferdsmessige og følelsesmessige reaksjoner er tidlig og effektiv behandling avgjørende både for å hindre utvikling av vedvarende stamming og for å forebygge potensielle uheldige konsekvenser. For å kunne tilby forskningsbasert behandlingen er det behov for å oppsummere tidligere studier som har indersøkt effekten av stammebehandling for barnehagebarn samt å utvikle kunnskap om hvilke(n) komponent(er) som er effektive i å redusere stammingen deres. EST-prosjektet har som hovedmål å utvikle et behandlingsprogram for barnehagebarn som stammer. Som kunnskapsgrunnlag for utvikling av behandlingsprogrammet har vi gjort en Cochrane review av internasjonale effektstudier, en kvalitativ innholdsanalyse av innholdskomponenter i stammebehandlingsprogram og en systematisk review av implementeringskvalitet i behandlingsstudier. Basert på resultatene av disse kunnskapsoppsummeringene samt en spørreundersøkelse til helsesykepleiere, barnehagelærere og logopeder om deres praksis med barnehagebarn som stammer har vi designet et nytt behandlingsprogram som nå testes ut i en multiple single case studie med fem barnehagebarn som stammer. Basert på resultatene og erfaringene fra denne case-studien og en intervjuundersøkelse med barnas foreldre om deres forventinger til behandling før oppstart, vil vi revidere behandlingsprogrammet. Deretter vil programmet testes ut i en randomisert kontrollert studie. Hensikten er at de samlede prosjektresultatene skal bidra til økt internasjonal kunnskap om effektiv stammebehandling for barnehagebarn. I tillegg til våre vitenskapelige publikasjoner vil resultatene formidles til pedagoger, helsepersonell og andre fagpersoner med hensikt om å minimere risikoen for at barnehagebarn skal utvikle vedvarende stamming samt negative konsekvenser gjennom livsløpet.

Stuttering is a neural processing disorder and affects one in ten preschool children. If stuttering is not treated effectively during the preschool years, it may persist into adulthood and increase the risk of lifelong psychological and quality of life impairments. Early treatment is therefore crucial to prevent pre-schoolers from developing persistent stuttering and the associated comorbidities. There are two main approaches to stuttering treatment used internationally: direct and indirect. Norwegian SLPs favour indirect approaches for which there is limited evidence of its efficacy. The aim of the present study therefore is to investigate and implement the most efficacious management option for preschool children who stutter. A meta-analysis will be used to identify the most efficacious direct and indirect treatments. This will determine the experimental groups in a randomized controlled trial. A waiting list control group will also be included in this trial. The study aim for a total of 120 participants who stutter aged 2-6 years (alternative strategies for recruitment will be carried out if necessary). Treatment effect will be calculated 9-months post-randomisation and maintenance effects will be measured at 18-months post-randomisation. Structural equation modeling with latent variables will be the main analysis approach. Minimising stuttering severity will improve the health of these children by enabling them with effective communication skills and consequently enhanced quality of life. Outcomes from this RCT will be implemented within a municipality of Norway targeting early childhood professionals (health nurses, preschool teachers, educational psychologists and speech language pathologists).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet