Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration on Intelligent Machines

Alternativ tittel: Samarbeid om intelligente maskiner

Tildelt: kr 2,8 mill.

Teknologi er med på å endre samfunnet og måten vi arbeider og samhandler på. Vi er omgitt av datamaskinteknologi og roboter som gradvis blir mer intelligente og er i stand til å tilpasse seg til våre behov og preferanser. Nytten av disse vil være svært avhengig av deres atferd som påvirkes av roboters evne til læring og tilpasning. Dette prosjektet består i internasjonalt samarbeid med ledende partnere i USA, Brasil og Japan innen slike selvlærende systemer og roboter. Prosjektet ledes av forskningsgruppen Robotikk og intelligente systemer (ROBIN) ved Universitetet i Oslo. Samarbeidet består av et antall ulike aktiviteter som kortsiktige og langsiktige gjensidige opphold av studenter og ansatte for samarbeid innen forskning, utvikling av pensum og undervisningsmateriell, gjesteforelesninger, med mer. Prosjektet startet opp i 2017 med interaksjon mellom ansatte fra alle prosjektpartnere på ulike måter, blant annet via e-post, Skype og fysiske møter. Fysiske møter med prosjektpartnere i Brasil (Institute of Informatics, Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) og Brazilian Institute of Robotics ved Senai CIMATEC) ble gjennomført i april med returbesøk fra UFRGS i juni i Oslo. Besøk til potensielle nye partnere i Japan (Tsukuba University og Tokyo University) ble gjennomført i januar, og et partnerbesøk til Kyushu University ble gjennomført i oktober. På den siste turen ble det også gjennomført besøk til Tsukuba University og National Institute of Informatics (NII), Tokyo. Vi møtte en representant fra vår partner ved Wyoming University, USA på GECCO-konferansen i Berlin i juli, og den andre amerikanske partneren (JPL) besøkte oss i Oslo i september. Gjesteforelesninger har vært avholdt i Oslo og på to steder i Brasil, totalt seks, i tillegg til noen andre gjestelesninger som presenterte prosjektet på andre institusjoner. Norges ambassadør i Brasil, Aud Marit Wiig, besøkte også våre samarbeidspartnere ved UFRGS i april. Studentutvekslingen for universitetsåret 2017-18 (høsten 2017 og våren 2018) støttet av prosjektet bestod av to innreisende masterstudenter fra UFRGS i Brasil og en utreisende masterstudent til Kyushu University i Japan. Samarbeidet mellom ansatte har fortsatt i 2018 og etterfølgende år sammen med partnere i alle de tre samarbeidslandene. Samarbeidet har som tidligere vært gjennom e-post, nettmøter og fysiske møter på institusjonene og konferanser. Ansatte hos den norske koordinatoren har i 2018 besøkt partnerinstitusjoner (inkludert noen nye) i alle involverte land inkludert Brasil med CIMATEC BIR i mai og UFRGS i juli, USA med Jet Propulsion Laboratory (JPL) og Univ. of California San Diego (UCSD) i august, Japan med Toyohashi Univ. i juli og Kyushu University i september. Vi har hatt korte innkommende besøk fra Toyohashi Univ. i Japan i februar og fra Brasil (UFRGS) i april og august. Disse gjensidige besøkene har bestått i fruktbare møter og mer enn 10 kurs/gjesteforelesninger har blitt gitt i 2018-rapporteringsperioden. Aktiviteten økte ytterligere i 2019 rapporteringsperioden med 19 kurs/gjesteforelesninger. Det å lære om hverandres studieprogrammer og kurs har blitt ansett som verdifullt. Flere ulike alternativer for å integrere forskning i undervisning i et intensivkurs har blitt diskutert og har ført til at et nytt kurs har blitt etablert ved Universitetet i Oslo. Det ble undervist for første gang august til november 2018 i Oslo, og gitt igjen høsten 2019, 2020 og 2021. Det blir gitt i et intensivt kursformat, med forskningsnære tema (forelest av lokale og internasjonale forskere) inkluderer også å lære om å skrive en vitenskapelig artikkel. Studentutvekslingen for studieåret 2018-19 finansiert av prosjektet besto av to innreisende masterstudenter fra UFRGS i Brasil og fem utreisende masterstudenter til henholdsvis UFRGS, Brasil (2), Kyushu University, Japan (1), JPL, USA (1) og UCSD, USA (1). En studentutvekslingsavtale mellom våre respektive institutt ved UFRGS og UiO er utarbeidet i løpet av prosjektperioden og ble signert 8. februar 2019 av rektorene ved de to universitetene. For studieåret 2019-20 finansierte prosjektet to utreisende masterstudenter til JPL, USA og en innkommende doktorgradsstudent fra UFRGS, Brasil. Samarbeidet innen ulike aktiviteter i prosjektet som artikkelskriving har fortsatt gjennom e-post og video-møter etter at pandemien brøt ut. Det er også etablert kontakt med nye partnere i USA og Canada i 2021 (gjennom utflyttede forskere fra samarbeidspartnere). En annen stor og viktig aktivitet i prosjektet har vært å organisere ``9th Joint IEEE Int. Conf. of Developmental Learning and Epigenetic Robotics´´ i Oslo 19-22 august 2019. Dette er fulgt opp med å være gjesteredaktører for en spesialutgave av IEEE Trans. Cognitive and Developmental Systems med 10 artikler. Mer info: http://www.mn.uio.no/ifi/english/research/projects/coinmac

The project has contributed to increased interdisciplinary and international research collaboration in several different ways. We have had regular contact throughout the project with international partners in all the three collaborating countries through physical and digital meetings and student exchange. This has resulted in 14 scientific papers co-authored with international partners being published at peer-reviewed international conferences and journals. Through a course established as a part of the project, we have achieved to integrate teaching and research, as well as to expose students to the international research community (without themselves having to travel) through the international contributions to the course. The course has contributed to increased interest among our own Master´s students in applying to our vacant PhD positions, as well as improving the gender balance substantially.

Technology is transforming society and the way we work and interact. We are surrounded by technology and computer interfaces that have recently become more intelligent and are able to adapt to our needs and preferences. Thanks to progress in machine learning and artificial intelligence, we see a major transition from ourselves adapting to fixed technology and services to these by themselves adapting to us human users. Thus, technology works more seamlessly in a continuously increasing number of domains. This includes robots that have traditionally only been used for manufacturing but are now arriving at work and at home as service robots. The success of these would be highly dependent on their behavior capabilities that depend on their skills in learning and adaptation. We see a rapid progress in both learning algorithms and robotic systems, and it is challenging for a single research group to both provide an updated set of courses in addition to undertaking state-of-the-research. This project would be concerned with international collaboration with leading partners in the US, Brazil and Japan within the domains of such self-learning systems and robotics. It is highly relevant to our two current Research Council of Norway funded researcher projects EPEC and MECS. Thus, it would provide extended momentum to these projects by collaboration in research, teaching, and strengthening the interaction between the two domains. This will be through a set of different activities like short-term and long-term reciprocal mobility stays by students and staff for collaboration in research, curriculum and teaching material development and organizing intensive courses/workshops. The qualifying projects are undertaken by the Robotics and Intelligent Systems (ROBIN) research group at the University of Oslo which is an active research group with regularly about 30 master students, 10 PhD students and three postdocs in addition to the three faculty staff.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research