Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Neurophysiological assessment of consciousness: methods and mechanisms

Alternativ tittel: Neurophysiological assessment of consciousness

Tildelt: kr 10,2 mill.

Hva er bevissthet? Hvordan kan fysiske hjerneprosesser gi opphav til opplevelser? Dette er dype, uløste biologiske problemer, med vide teoretiske, kliniske og etiske implikasjoner. Spesielt for pasienter med bevissthetsforstyrrelser etter hjerneskade, og under narkose (generell anestesi), trengs pålitelige metoder for å bedømme bevissthetstilstanden. De siste årenes forskning har gitt teoretiske fremskritt og nye, lovende målemetoder. «Globalt Nevronalt Arbeidsrom(GNA)-modellen indikerer at bevissthet beror på en antenning av aktivitet i et nevronalt-arbeidsrom-nettverk i hjernen som kringkaster informasjon til mer spesialiserte hjerneområder. Den Integrerte Informasjons-Teorien (IIT) hevder at bevisstheten beror på et sterkt forenet (integrert) og informasjonsrikt system in hjernebarken. Begge teoriene er nylig blitt støttet av eksperimenter, men både teoriene og metodene må testes mer. I dette prosjektet vil vi teste, sammenligne, og prøve å forbedre, ulike teori-baserte metoder for objektiv bedømming av bevissthet hos mennesker. I det siste året har vi bl.a.: (1) Testet en metode med magnetisk hjernestimulering (TMS) og måling av elektriske hjernebølgene (elektro-encefalografi, EEG) på nye måter. (2) Testet en annen EEG-basert metode som vi nylig har utviklet (DTFI), bl.a. på EEG data fra andre laboratorier; og testet (3) P3b-metoden på , som registrerer hjernebølgene (EEG) som utløses av en serie lyder. Vi har også begynt å analysere EEG-data fra andre laboratorier fra forbigående bedøving av bare en hemisfære, for å teste teorier om mekanismer for bevissthet.

The nature of consciousness is one of the deepest unsolved problems in biology, with wide-ranging theoretical, clinical and ethical implications. In particular, for patients with disorders of consciousness (DOC), and in anesthesia, reliable methods for assessing consciousness are urgently needed. Recent progress has yielded promising new methods and theoretical advances. The Global Neuronal Workspace (GNW) model states that consciousness depends on ignition of a fronto-parietal workspace that broadcasts information. The integrated information theory (IIT) claims that consciousness depends on a highly integrated and differentiated cortical system. Both theories have recently received remarkable experimental support, but data are still limited, and both methods and theories need further testing. In this project, we will test, compare, and seek to improve different, theoretically based, non-invasive electrophysiological methods for objective assessment of consciousness in humans, in particular: (1) Perturbational Complexity Index (PCI), which is based on IIT, and measured by electroencephalography (EEG) combined with transcranial magnetic stimulation (TMS); (2) A novel, connectivity-based EEG method that we recently developed (DTFI); and (3) the so-called global P3b response, which is based on the GNW model, and is recorded as event-related potentials (ERPs) evoked by series of auditory stimuli. Thereby, we also test the validity of the underlying theories, GNW and IIT. We will test and develop variants of these promising, EEG-based methods for assessing consciousness and connectivity under different conditions, such as sleep, rest (default mode, DM) vs. activity (external mode, EM), anesthesia, and in DOC patients. In particular, we will for the first time test the theories during transient anesthesia of one hemisphere (Wada test), which offers a unique opportunity for testing theoretical predictions, thus, contributing to the understanding of consciousness.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder