Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Luseteller

Alternativ tittel: Lice Counter

Tildelt: kr 4,0 mill.

Lakselus er en av de største helseutfordringene i oppdrettsnæringen. For å forhindre skade på fisk og en epidemisk spredning er oppdrettere pålagt å telle og rapportere antall lus per fisk, enten hver uke eller hver andre uke (avhengig av sjøtemperatur). Hvis antall lus overstiger grensen definert av staten må fisken enten behandles eller slaktes. Den nåværende metoden med manuell beregning av lus er tidkrevende, stressende for fisken og gir et dårlig inntrykk av det faktiske antall lus på laksepopulasjonen i merden. I mai 2019 har vi avsluttet testen av undervannsprototype og lusedatainnsamling. Fra mai til november analyserte og behandlet vi dataene for maskinvisionsmodellopplæringen. I løpet av den perioden ble modellen kontinuerlig innstilt av vår partner (NORCE). Alt dette resulterte i en tilfredsstillende ytelse av prototypen mot slutten av prosjektet. I midten av januar 2020 ble betaversjonens prototype installert på kundesiden (industrifisk merd) for datainnsamlingen. Systemet fungerer i manuelt regime nå. Etter implementeringen av maskinvisjonsmodellen vil systemet kjøres i helautomatisk regime. Dette er planen for det kommende kvartalet.

The project resulted in significant impact on the participants, and we believe it will have an as significant impact on the target group. While being specialists in their field, the salmon lice was completely new area for most of the researchers in our group. If we compare where we were three years ago and where we are now, every project participant will confirm: "we learned a lot". Moreover, many project participants were especially hired for this project: the first, this allowed for creation of new workplaces; the second, the solid research team was established. The aim of the development is to make the lice counting safer, simpler, cheaper and more precise than the current manual method. And we are not alone in this intention, this is a tough race. There are ongoing hearings on a new regulation for lice counting and reporting. One of the expected changes that might follow is the permission to count automatically. We believe this will have an impact on the entire industry.

Formålet med prosjektet er å utvikle et instrument som skal kunne telle lus (Lepeophtheirus salmonis) på laks mens den svømmer i merden, og gi et bedre estimat av luseomfanget på populasjonen i en merd enn dagens manuelle tellemetode av et fåtalls laks. For å hindre spredning av lus er det viktig å forebygge utviklingen av kjønnsmodne lus. Dette gjør det nødvendig også å kunne telle tidlige utviklingsstadier av lakselusen. Det å kun telle voksne lus har svært begrenset verdi i kampen mot spredning av lakselus. Man bør kunne telle lus ned mot Chalimus stadier også for at det skal være ett nyttig verktøy for å planlegge avlusning og dermed begrense spredning. De mest sentrale FoU-utfordringene er: - å øke nøyaktighet og rekkevidde på fjerndeteksjon av lus på levende laks i en merd. - øke nøyaktighet og rekkevidde på fjerndeteksjon av lus på levende laks i en merd gjennom utvikling av innovativ multimodal kameraløsning - utvikle et komplett testsystem med integrert programvare og algoritmer for automatisk deteksjon av lus på levende laks i kontrollerte former, for til slutt å utvikle og verifisere en prototype som er egnet for videre kommersialisering. -utvikle god metodikk for seleksjon av representative utvalg, bildegjenkjenningsteknikker, kvantifisering av algoritmer for identifisering av populasjonsutvikling og intervensjons-strategier for avlusing. Luseteller kan tenkes som ett frittstående instrument eller integreres inn i eksisterende Steinsvik Orbit undervannskamera. Under utviklingen vil man gjøre et valg når man vet mer om endelige fysiske dimensjoner og vekt. Lusetellerinstrumentet vil bli laget slik at det kan bruke infrastrukturen til Steinsvik Orbit-kamerasystemet. Det gjelder bevegelse inni merd, strøm og fiber eller trådløsdataoverføring. Kunden slipper å investere i ny infrastruktur, og instrumentet kan selges inn som en oppgradering med ny funksjonalitet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning