Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kulturell kontinutet. Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2017

Tildelt: kr 0,11 mill.

Antropologer studerer verden som den er i dag. Samtidig mener mange at kulturell kontinuitet over tid er et viktig fokus for å forstå denne virkeligheten. Årskonferansen i 2017 vil presentere forskning som i særlig grad kjenner og bruker «det gamle» til å beskrive «det nye». Å synliggjøre mulighetene samt å problematisere begrensningene som dette blikket gir, vil gi mulighet for erfarings- og kunnskapsutveksling for antropologer som arbeider både innenfor og utenfor akademia. Å studere samtidens kulturvariasjon som et resultat av lokale responser på globale prosesser, er i dag et vanlig grep i antropologien. Mindre selvforklarende er det kanskje at studiet av samfunn slik de var tilbake i tid utgjør en viktig forutsetning for å kunne begripe samtiden. Sprengkraften i våre analyser av samtiden muliggjøres i stor grad ved vår intellektuelle distanse til den virkeligheten vi undersøker, og som vi ikke ville sett like skarpt uten denne distansen. Et komparativt blikk i både tid og rom bidrar til å skape en slik distanse. Antropologien nå er under endring, rett og slett fordi verden ser annerledes ut i dag enn for 50 og 100 år siden. Det er det ingen som bestrider. Kan det tenkes at kunnskap om det tradisjonelle likevel er et viktig inntak til å definere og dermed forstå det moderne? Konferansen vil fokusere både på etnografi som beskriver eksempler på kontinuitet og på analyser basert på komparasjon mellom det tradisjonelle og fjerne og det moderne og nære.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam