Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Framstilling av marine peptider fra bærekraftige marine proteinkilder basert på teknologi hentet fra norsk offshore industri

Alternativ tittel: Development of marine peptides from sustainable marine proteins based on technology derived from offshore industry.

Tildelt: kr 3,0 mill.

Marine råvarer har spesifikke ingredienser, både fettstoffer, salter og andre forbindelser som lett brytes ned til ingredienser som forårsaker bismak ved utvikling av nye produkter. Peptidene som framstilles fra marine råvarer ved hjelp av enzymatisk hydrolyse må derfor behandles med prosesser som fjerner problemstoffer i forkant eller etterkant av selve hydrolysen. Peptider har dessuten en egensmak som er spesifikk for peptidets struktur. Dette prosjektet som var et samarbeid mellom 3 industrielle aktører (Aker Biomarine, Vedde AS (Triple999), og Calanus AS), har fokusert på membranteknologi som redskap for fjerning av uønskede komponenter fra peptider og på forbedring av smak av peptider generelt. Membranfiltering, (som er trykkfiltrering gjennom membraner med porestørrelser som er så små at selv saltioner kan konsentreres), har vært brukt lenge til produksjon av ferskvann, og i offshoreindustrien for å for å fjerne spesifikke ioner fra vann fra borebrønner. Innolipid med kompetanse på marine råvarer (som utførte forskningen i lab.skala), koblet inn Universitetet i Stavanger for å hente humane ressurser og nettverk. Oppskalerte tester ble utført av MT Separation AS. En variant av filetering med membraner kalles dialyse. I denne prosessen blir væsken som går gjennom membranen (med salter og andre uønskede stoffer), kalt filtrat, erstattet kontinuerlig med rent vann. Prosjektet studerte detaljert hvor effektivt dialyse fungerte for fjerning av salter og andre komponenter, og fant at noen uønskede stoffer lot seg enkelt fjerne mens andre ikke lot seg fjerne uten for stort tap av selve produktet (peptider). Det ble brukt både keramiske membraner og polymermembraner i testene. Fokus har vært å kvantifisere (og minimere) tap av peptider på de valgte membraner som oppfylte kravene for reduksjon av salter og andre uønskede komponenter. Noen kontaminanter lot seg fjerne mest effektivt med alternative teknologier i forkant av hydrolyse. Fordi noen kontaminanter inneholder nitrogen, ble det utviklet en ny metode for å måle totalprotein som ikke er basert på den vanlige metoden for proteinmåling (der man beregner protein totalt ut fra måling av nitrogen). Den nye metoden viste seg å fungere svært godt og vil være et nyttig verktøy for videre arbeid med marine peptider. Organoleptiske forhold knyttet til selve peptidets bygning ble også adressert. Her ligger utfordringene i å ta bort fraksjoner av peptider som bidrar negativt til smaksopplevelsen uten at det går for mye ut over utbyttet av ferdig produkt.

The global market for human grade protein ingredients is significant and represents an untapped business opportunity for the Norwegian marine industry. Quality issues relating to purity, smell and taste of marine protein isolates have so far prevented these products from taking a greater market share. The current project represents an important effort by the industry partners to engage in national r&d collaboration to tackle process and quality issues relevant for the production of protein isolates from marine raw materials. Increasing the quality of marine protein isolates prior to market launch will improve public perception and trust in marine protein isolates and thereby grow that market as a whole. This will also benefit other producers of marine protein isolates and the Norwegian marine industry as a whole.

Peptidprodukter fra vegetabilske råvarer er vel etablert i markedet med svært store volumer og til gode priser, mens marine peptidprodukter så langt ikke har lykkes. Dette til tross for mye godt utviklingsarbeid og svært interessante data på kliniske effekter. Nøkkelen til suksess ligger i et kraftig løft på teknologisk prosess-kompetanse på membranfiltrering (som skal hentes fra oljeindustrien) og i anvendelse av bærekraftige råvarer med volumer som er store nok til å skape interesse i peptidmarkedet. I dette prosjektet skal peptider fra raudåte, krill og limvann fra fiskemelsindustri renses med membranteknologi hentet fra offshoreindustrien, der slik teknologi lenge har vært brukt til å produsere såkalt "smart water". Dette er vann som er behandlet med membraner for å fjerne blant annet monovalente ioner som Natrium og Klor (salt). Tilsvarende teknologi vil i dette prosjektet bli anvendt på hydrolyserte marine råvarer for å ta bort salter og andre uønskede komponenter.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø