Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates

Alternativ tittel: Muliggjøring av LHC Fysikk ved ekstreme kollisjonsrater

Tildelt: kr 85,0 mill.

Med Large Hadron Collider (LHC) på CERN har vi begynt en ny æra med forskning innen høyenergifysikk. I løpet de første årene har med operasjon har LHC hatt stor suksess, spesielt med oppdagelsen av Higgs bosonet. En serie med oppgraderinger er under planlegging for å utnytte fullt ut potensialet for nye oppdagelser ved LHC akseleratoren. Først vil energien bli øket fra 8 til 13 TeV og til slutt 14 TeV. Så vil maskinen bli oppgradert to ganger for å øke stråleintensiteten, først i 2019-2020 og så i 2024-2025. Allerede i løpet av den første oppgraderingen vil kollisjonsraten i eksperimentene øke 2-10 ganger (noe som også øker strålingsdosene) og begge LHC eksperimentene med norske bidrag, ATLAS og ALICE, må oppgradere sine detektorer, trigger systemer og data systemer. Vi ønsker å bidra til den planlagte oppgraderingen av LHC til High Luminosity LHC (HL-LHC) og dermed sikre et norsk bidrag til ATLAS og ALICE eksperimentene. Vi søker om finansiering til å forbedre ATLAS og ALICE eksperimentene samt den tilsvarende e-infrastrukturen. Dermed sikrer vi det norske medlemskapet i disse eksperimentene, og ikke minst vår posisjon ved flere av de internasjonalt anerkjente områdene av høyenergifysikk. Dette er også en unik mulighet for norske forskere til å høste fruktene av mange års arbeid med detektorutvikling, noe som kan resultere i helt nye detektorteknologier som kan ha nytteverdi utover forskningsfeltet. Når den er ferdig vil HL-LHC gi høyere statistikk enn tidligere tilgjengelig på energier som ikke har vært studert før, noe som kan gi ny og viktig innsikt og kanskje også nye gjennombrudd i forskningen.

With the Large Hadron Collider (LHC) at CERN we entered a new era of research in High Energy physics. During its first years of operation the LHC has been proven very successful, culminating with the discovery of the Higgs boson. To fully take advantage of the potential of the LHC machine to make new discoveries, a series of upgrades is planned. First, the energy will be increased from 8 to 13 and eventually 14 TeV. Second, the beam intensity will be upgraded during two interruptions to regular LHC operation: first in 2019-2020, then again during 2024-2025. Since the intensity upgrades lead to 2-10 times higher collision rates delivered to the experiments (as well as higher radiation doses), the LHC experiments with Norwegian participation, ATLAS and ALICE, need to enhance their detectors, trigger systems, and computing systems accordingly. In this proposal we have addressed in a consistent way the infrastructure requirements for exploitation of the LHC luminosity upgrades. We apply for funding for step one of the improvements to the ATLAS and ALICE experiments and the re-furbishing and expansion of the required e-infrastructure, thus securing Norwegian membership in these experiments and our position at several of the internationally recognized frontiers of high energy physics research. It is also a unique opportunity for Norwegian researchers to harvest the outcome of many years of detector R&D, which may result in new detector technologies. When ready, the HL-LHC will give unprecedented statistics at collision energies never before probed, which promises important new physics insight and possibly new discoveries.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder