Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NorSOOP: Norwegian Ships Of Opportunity Program for marine and atmospheric research

Alternativ tittel: NorSOOP: Program for utnyttelse av tilgjengelige skip i Norge for marin og atmosfærisk forskning

Tildelt: kr 26,9 mill.

Verdens hav utgjør omtrent ¾ av jordas overflate og produserer omtrent halvparten av oksygenet som vi puster inn. Verdens hav er også viktig for produksjon av mat for mennesker fra både villfisk og fisk fra oppdrettsnæringen, de har en sterk påvirkning på vær og klima, og påvirker vår helse, trivsel og velferd. NorSOOP (Program for utnyttelse av tilgjengelige skip i Norge for marin og atmosfærisk forskning) er en ny nasjonal infrastruktur etablert av Norsk Institutt for vannforskning (NIVA), Havforskningsinstituttet (HI), Akvaplan-niva (Apn), og Meteorologisk institutt (met.no), som benytter tilgjengelige skip slik som f.eks. kontainer-skip, ferjer, og cruise båter til observasjoner. Hovedmotivet for NorSOOP er å styrke forskning og observasjoner av de marine og atmosfæriske miljøene og å bidra til å finne bedre løsninger for å observere og forvalte menneskelig påvirkning på verdens hav. NorSOOP omfatter skip som opererer kontinuerlig i Nordsjøen, Norskehavet (inkludert kysten og fjorder i Norge), og Barentshavet i Arktis. På hvert skip vil det installeres det beste av dagens sensorer som måler det marine og atmosfæriske miljøet samt prøvetakere for å studere både fysiske, kjemiske, og biologiske prosesser i norske farvann. Noen av skipene vil også ha muligheter for laboratorium om bord for avanserte målinger og eksperimenter. I de to første årene av NorSOOP har vi oppgradert to eksisterende skip, anskaffet et utvalg av nye marine og atmosfæriske sensorinstrumenter for bruk på skip, og har et nytt «ship of opportunity» -skip som skal operere i Nord Atlanterhavet mellom Danmark og Færøyene/Island.

The Norwegian Ships of Opportunity Program (NorSOOP) infrastructure proposes to establish, organize, and upgrade autonomous environmental sensors and sampling devices on ships of opportunity (e.g., ferry lines, container ships, etc.), or ships that voluntarily host scientific equipment and activities. The infrastructure will be used to address present day and future ecological and environmental basic and applied research questions in Norwegian marine and atmospheric systems of high socioeconomic importance. Unlike traditional observation techniques, ships of opportunity provide access to and support observations and research that are rich in terms of spatial and temporal resolution and unmatched in terms of spatial and temporal coverage. The research infrastructure is therefore relevant for a wide range of Users and Stakeholders that include ocean and atmospheric researchers (national and international communities), aquaculture and maritime industries, and governmental and environmental agencies. The NorSOOP research infrastructure will involve: a) Ship infrastructure: an organized network of 4 ships of opportunity already in operation, 3 new ships of opportunity in regions with poor coverage, and a portable system for 'ad hoc' use on fishing fleets, research vessels, and autonomous unmanned vehicles; b) Ocean sensor/equipment package and support commonly referred to as a "FerryBox" system, and advanced biological and chemical sensors and equipment that can be added in a plug-and-play manner; this package also includes other more specialized resources such as shipboard laboratory facilities; c) Atmospheric and meteorological sensor/equipment package and support, and advanced sensors for studying ocean-atmosphere interactions that can be easily interfaced; and d) A project management module to ensure smooth operations that will minimize risk, maximize User and Stakeholder access, and foster cooperation between industry, researchers, and decision makers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder