Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Design and implementation of a low cost smart system for pre­diagnosis and telecare of infectious diseases in elderly people

Tildelt: kr 1,2 mill.

Formålet med prosjektforslaget er å bygge et IKT-basert rammeverk for å støtte tidlig diagnose av smittsomme sykdommer. Prosjektet omfatter design, utvikling og implementering av en maskinvareplattform som kan støtte kommunikasjonen av det gjennomgripende systemet med det sentrale skymiljøet. Den endelige delen vil være et delsystem som er i stand til å støtte hjulpet klinisk diagnose innen smittsomme sykdommer. Dette delsystemet vil inkludere et inferansesystem basert på maskinlæring for å forbedre beslutningsstøtten for forebygging, behandling og styring av smittsom sykdom. Bortsett fra det, vil systemet kunne løpe på en isolert og gjennomgripende måte for å unngå problemer i lav tilkoblede områder. Endelig vil det være et sentralisert mønstergenkjenningssystem designet for å oppdage sykdoms- og helsemønstre i samlede data. Hovedmålet med dette prosjektet er å gi helsetjenester og hjemmepleie ved hjelp av teknologier for sosial og medisinsk telekommunikasjon, for å oppnå stor effektivitet i organisering og styring av de primære helsevesenets reduserende kostnader. Partneren av den norske siden av prosjektet fant sted i 2018 og de tre første månedene av 2019. Det var konsentrert i utviklingen av maskinlæringsbaserte løsninger for å forutsi infeksjoner under hensyntagen til tilgjengelige data. For å velge algoritmer ble det gjennomført en systematisk litteraturrevurdering, en gang identifisert de beste alternativene et sett med tester ble foretatt for å velge den beste tilnærmingen. Denne modellen er utdannet og utnyttet ved hjelp av fysiologiske signaler målt på fagene, som er lastet opp av sykepleiere i SPIDEP skyplattformen. Derefter utforskes ytelsen til ulike maskinlæringsmodeller (ML) i diagnoseprosessen, for å bestemme hvilken teknikk som passer bedre til det nåværende problemet. Deretter utvikles nøkkelkomponenten i det smarte systemet for pre-diagnose. Det er ansvarlig for å gi "anbefalinger", forstått som et støtteverktøy for klinikere for å bestemme sannsynligheten for at en pasient blir rammet av en smittsom sykdom.

SPIDEP is a project aimed t produce a system including hardware and software. In the Norwegian side of the project, the development was mainly based on software development, and more precisely, machine learning based solutions. As indicated in the previous rapport, this has been achieved and its impact in terms of publications is remarkable and will grow in the future with a paper sent to a LEVEL 2 journal and an invitation for a special issue. Apart from the scientific result, the project was a valid instrument to attract a new researcher at Hiof working in the project, Dr. Ogul, expand the network of partners and also attract potential researchers to the institution. In the industry side, the system is still under development in its third year of the project and initial impact was notable for the two institutions that tested the prototype.

The aim of the project is to build a framework to support the early diagnosis of infectious diseases. The project includes the design, development and implementation of a HW platform capable to support the communication of the pervasive system with the central cloud environment. The final part will be a subsystem capable to support aided clinical diagnosis in the field of infectious diseases. This subsystem will include an inference system built upon Machine Learning to improve decision support for the prevention, treatment and management of infectious illness. Moreover,the system will be able to run in an isolated and pervasive way to avoid problems in low connected regions. Finally, there will be a centralized pattern recognition system designed to detect disease and health patterns in collected data. The main goal of this project is to provide health services and home care by using technologies of social and medical telecare, to achieve a great efficiency in the organization and management of the primary health care reducing costs.The expected results of this project will allow build national central databases to store and record all medical cases in one country to help developing the national statistics that are the brick and mortar for future health strategies. In addition, the recommender system will be proposed to fill in the lack of medical doctors in rural areas and to provide medical care to elderly persons living in remote areas. Integration with e­Health IT systems is another exploitation option that will be proposed to large hospitals,which offer ambulatory medical services. The contribution from Norway will be focussed on the development of the software devoted to assist in the diagnosis using the architecture and, later on, the development of the centralized pattern recognition system. Both contributions will be based on a previous formal analysis of the alternatives, election of the most convenient one and later on, development of the needed SW

Budsjettformål:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester