Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten (formidling av SAMKUL-prosjektet NeRoNE)

Tildelt: kr 0,51 mill.

Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten var et formidlingsprosjekt om Midtøstens historie og kulturarv i et nettverksperspektiv. Prosjektet hadde utgangspunkt i forskningsprosjektet Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near-East (NeRoNe), som var finansiert av SAMKUL-programmet til Norges Forskningsråd. Hovedresultatet av formidlingsprosjektet var en utstilling som kombinerte vitenskapsformidling og kunst, Den ble vist på Bryggens Museum i Bergen sommeren 2017. Utstillingen var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Byymuseet i Bergen og den britiske kunstneren Amanda Chambers. NeRoNe-prosjektet undersøkte rollen sosiale nettverk, basert på makt, religion og handel, har hatt i å binde sammen grupper og områder i Midtøsten. Viktigheten av slike nettverk er blitt tydelig illustrert av den siste tidens utvikling i regionen med store lidelser og tap av menneskeliv. Formålet med formidlingsprosjektet var å skape en utstilling som formidlet forskning fra NeRoNe-prosjektet, som fortalte om kulturminnenes rolle i dagens situasjon i Midtøsten, og som skulle få fram sammenhengen mellom nåtid og fortid både virkningshistorisk og identitetsformende. Utstilling tematiserte historie og kulturminner fokusert gjennom oldtidsbyen Palmyra i Syria. I utstillingsnavnet ble den arabiske formen Tadmor brukt, for å vekke nysgjerrighet og for å signalisere åpenhet mot det syriske miljøet og dagens tragiske situasjon. Med sin rike historie og arkitektur har denne byen stått i sentrum for verdenssamfunnets bekymringer over ødeleggelsene av kulturminner. Ved siden av foto og historiske gjenstander inneholdt utstillingen kunstinstallasjonen Exhume av den britiske kunstneren Amanda Chambers. Installasjonen ble først oppført som en reaksjon på sprengningen av Bel-tempelet i Palmyra i 2015. Prosjektet inneholdt også foredrag, omvisninger og kulturarrangement. Utstillingskatalogen og fotografisk dokumentasjon fra prosjektet er permanent deponert elektronisk og åpent tilgjengelig i Bergen Open Research Archive. Museet hadde 17822 besøkende i utstillingsperioden.

NeRoNe-prosjektet har undersøkt rollen sosiale nettverk, basert på makt, religion og handel, har hatt i å binde sammen grupper og områder i Midtøsten. Viktigheten av slike nettverk er blitt tydelig illustrert av den siste tidens utvikling i regionen med store lidelser og tap av menneskeliv. Vår utstilling vil tematisere historie og kulturminner fokusert gjennom oldtidsbyen Palmyra. I utstillingsnavnet brukes den arabiske formen Tadmor, for å vekke nysgjerrighet og for å signalisere åpenhet mot det syriske miljøet og dagens tragiske situasjon. Med sin rike historie og arkitektur har denne byen stått i sentrum for verdenssamfunnets bekymringer over ødeleggelsene av kulturminner. Ved siden av historiske og arkeologiske objekter vil utstillingen inneholde en kunstinstallasjon av den britiske kunstneren Amanda Chambers, ved navn Exhume, som først ble oppført som en reaksjon på sprengningen av Baal-tempelet i Palmyra i 2015. Formålet er å lage en utstilling som formidler forskning fra prosjektet, som forteller om kulturminnenes rolle i dagens situasjon i Midtøsten (særlig Syria, Irak og Jemen), og som får frem sammenhengen mellom nåtid og fortid både virkningshistorisk og identitetsformende. Prosjektet gjennomføres i dialog med representanter for det syriske miljøet i Bergen, og vi håper det kan bidra til økt oppmerksomhet både rundt temaene utstillingen tar for seg og betydningen av humaniora og kulturarv i samtiden.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell