Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forskningskommunikasjon i nye digitale medier

Tildelt: kr 78 999

Dette prosjektet, om forskningskommunikasjon i nye medier, har gått ut på å opprette og drifte i ett år en podcast og en blogg tilknyttet forskningsprosjektet "What should not be bought and sold?" ved Universitetet i Oslo. Podcasten og bloggen er blitt publisert på www.moralistene.no. I løpet av prosjektperioden er det blitt publisert 12 podcastepisoder der anvendt etikk er blitt formidlet til et bredt publikum. Episodene er blitt lastet ned 9.174 ganger og bloggen har hatt 18.813 besøkende. Selv om prosjektet knyttet til opprettelsen av kommunikasjonskanalene nå avsluttes, fortsetter forskerne ved "What should not be bought and sold?"-prosjektet å formidle sin forskning gjennom disse kanalene.

Vi søker med dette om 79.000 kroner til å opprette kanaler for innovativ forskningskommunikasjon i nye digitale medier knyttet til 'What should not be bought and sold?'-prosjektet. Midlene vil gå til opprettelse av en tospråklig (norsk og engelsk) fagkommunikasjonsblogg og av en pod- og videocast. Utgiftene som skal dekkes er knyttet til design og layout til blogg, enkelt utstyr til produksjon og distribusjon av pod- og videocast og 40 assistenttimer for implementering. Den videre driften vil dekkes innenfor prosjektets eksisterende rammer for formidling. Dette vil gi 'What should not be bought and sold?'-prosjektet vesentlig større synlighet i norsk og internasjonal offentlighet, og være en god kanal for å vise hvordan filosofiske tenkemåter gir verdifulle bidrag til samfunnet.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell