Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Family, Museums, and Culture Industries

Alternativ tittel: Artikulasjonen av immateriell og materiell kvensk og norskfinsk kulturarv i familier, museer og kulturindustri.

Tildelt: kr 6,0 mill.

Dette prosjektet dreier seg om å undersøke hvordan kvensk/norskfinsk kulturarv kommer til uttrykk i dag. Prosjektet gjøres av UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum og Nicolaysen Film AS. Prosjektet ledes av Trine Kvidal-Røvik (UiT). Forskergruppen består i tillegg av Stein R. Mathisen (UiT), Kjell Olsen (UiT), Kristin Nicolaysen (Nicolaysen film AS), og Mia Krogh (Vadsø museum/Ruija Kvenmuseum). Gyrid Øyen er Ph.D.-stipendiat med et prosjekt som fokuserer på museenes virksomhet. Ved å analysere hvordan språk, natur og steder brukes i identitetsprosesser innenfor familier, museer og kulturindustri, med utgangspunkt i stedene Nordreisa, Skallelv og Vadsø er forskerne interessert i både globale og lokale aspekter ved bruken og skapingen av en kvensk kulturarv. Forskningsdata samles inn ved deltakende observasjon og intervjuer. Prosjektet bruker film som et utgangspunkt for både analyse og formidling. Prosjektet har en referansegruppe bestående av Ihana, Nordtroms museum, Halti kvenkultursenter IKS, Egil Sundelin og Hilja L. Huru. I tillegg involverer prosjektet en internasjonal faggruppe bestående av professorene Peter I. Crawford, Mara K. Berkland og Lisa A. Flores. Forskningen er forankret i forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North ved UiT, har en totalramme på litt over 7,8 millioner kroner, og skal gå fra 2017 til 2021.Prosjektet, som startet opp i 2017, er finansiert av Samkul-programmet hos Forskningsrådet. Prosjektet har en blogg, Kvenkulturbloggen (http://site.uit.no/kven/) der forskningsresultater og aktiviteter formidles underveis i prosessen. Kort om prosjektaktivitet i 2019 Formidling Prosjektgruppen har vært involvert i formidling gjennom en rekke foredrag og presentasjoner, blant annet på Kvenfolkets dag i mars (Nordreisa); det Nasjonale Museumsmøtet i april (Haugesund), under festivalen Lyden av Skallelv i august (Skallelv), Nordic Conference on Cultural Policy Research i august (Reykjavik). Flere av de vitenskapelige artiklene som er i prosess har vært lagt fram og diskutert i fagmiljøet på UiT. Det har vært flere medieoppslag med utgangspunkt i IMMKven-prosjektet, blant annet i Klassekampen, Språknytt, NRK, Ruijan Kaiku, Finnmarken og Framtid i Nord. Prosjektet har en blogg, Kvenkulturbloggen (http://site.uit.no/kven/) der forskningsresultater og aktiviteter formidles underveis i prosessen. Seks ulike blogginnlegg har vært publisert i løpet av året. Som skissert i opprinnelig prosjektsøknad, ønsket vi å utvide formidling ut over det som gjøres innenfor rammene av IMMKven-prosjektet. Med utgangspunkt i IMMKven-prosjektet, søkte vi derfor Forskningsrådets SAMKUL-program om finansiering til en vandreutstilling med utgangspunkt i IMMKven-forskningen. Vandreutstillingen utvikles i samarbeid med Vadsø museum-Rujia kvenmuseum, Kvensk institutt, Alta museum, NordTroms Museum, Halti kvenkultursenter og Norges arktiske universitetsmuseum. Søknaden om vandreutstilling ble innvilget (prosjektnummer 297283), og dette arbeidet startet opp i 2019. Feltarbeid/dataproduksjon Dette arbeidet har pågått kontinuerlig igjennom året, og har vært gjennomført i Skallelv, Vadsø, Nordreisa relatert til alle tre arbeidspakker i prosjektet. Vi har blant annet observert på en rekke relevante arenaer, som på kvenske kulturarrangement (for eksempel åpning av Kvensk språksenter i Vadsø; det Kvenske spelet Kyläpeli i Nordreisa; Kvenfestival i Vadsø; festival i Skallelv m.v.). Vi har gjennomført intervjuer og visuell dataproduksjon ved foto og film. Vi har også hatt flere lengre møter dedikert til arbeid med, og analyse av, filmmaterialet som produseres i prosjektet. Feltarbeidet har også strakt seg ut over de tre IMMKven- kjernestedene Nordreisa, Vadsø og Skallelv. Vi har gjennomført en felles feltrundreise i juni som blant annet har inkludert Levi, Rovaniemi, Inari, Varangerbotn, Karasjok (i tillegg til Vadsø og Skallelv) og vi har gjort feltarbeid på kvenarrangement i Alta. Annen intern aktivitet i prosjektet Prosjektgruppen har hatt en god del kortere møter igjennom året, og vi har holdt kontakten med forskningspartnerne i prosjektet gjennom ulike fysiske og digitale møter og deltakelse på hverandres relevante arrangement. Vi har for eksempel gjennomført et seminar på UiT i Alta, med IMMKven-partner Inger Birkelund, fra kulturnæringsbedriften Ihana! (september), som hovedperson, og vi har bidratt inn i for eksempel festivalen Lyden av Skallelv (august), Langfjorddagan (juli) og kvenfolkets dag (mars). En av forskerne i prosjektet hadde utenlandsopphold i USA som del av sin FoU-termin i 2019, og deltok da i møter og ga flere presentasjoner med fokus på bl.a. kvensk kulturarv i Chicago, USA. Dette var organisert av den ene professoren som sitter i IMMKvens internasjonale referansegruppe, prof. Berkland.

-

This project targets two areas of symbolic raw material for heritage building (language and nature/place) and three institutional fields of investigation (family, museums, cultural industries). Three places (Nordreisa, Skallelv, Vadsø) will be nodal points for our investigations, by the concept of returns and mobilities framed by ideas of the cosmopolitan and the vernacular (Bissel 2013; Briggs 2005; Clifford 2013). In line with this, we aim to capture how heritage is shaped by returns to imaginaries of places, and representations of present and past, as well as how mobilities of ideas, people, and representations infuse, as well as create, deficits of meaning. By analyzing contemporary Kven heritage articulation processes and representations, we aim to capture how artefacts and signs of Kven heritage materialize and become located in different delimited fields, their movement between them, as well as how certain locations becomes established as representing Kven heritage - what we will label returns in relation to both temporal and spatial dimensions. This also implies analyzing intangiblization of heritage, where infusion and deficit of meaning connected to different representations in different fields (regardless of what have been seen as their original meaning), become crucial for understanding contemporary heritage use. The knowledge will be of particular relevance to businesses and institutions offering local heritage products and services. Importantly, this project will provide an important foundation for new scholars establishing themselves in the research field on Kven culture. Film will play an important role in the project. We use the visual actively through the research process. Specifically, we use videography, which allows us to explore less traditional ways of producing research-based knowledge.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell