Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Tel-Tek (Prosjektetableringsstøtte - PES2020)

Tildelt: kr 0,75 mill.

Tel-Tek har som strategi å øke kompetansen med hensyn på å utvikle langsiktige EU-prosjekter. Dette for å utvikle oss videre faglig og posisjonere oss for prosjekter. Tel-Tek deltok i 2016-2017 i utviklingen av 1 prosjektsøknad som koordinator (High 5P, H2020-SPIRE-2017). Tel-Tek har også deltatt i en prosjektsøknad som forskningspartner (SmartFlex, H2020-LCE-2017). Tel-Tek planlegger også å delta i prosjektsøknader som faglig partner. Tel-Tek er hovedsakelig interessert i SPIRE (Sustainable Process Industries), FET-open research and innovation and NMBP (Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing). Utarbeidelse av prosjektforslag som skal leveres i 2018 SPIRE/NMBP vil startes i år. Tel-Tek vil presentere sin kompetanse på området Pulverteknologi, Energieffektivitet, PAT og Smart Produksjon i matchmaking arrangementer. Tel-Tek er medlem av to av de seks arbeidsgruppene i SPIRE nemlig i FEED og PROCESS. Vi vil fortsette å delta aktivt i FEED og PROCESS arbeidsgruppene i SPIRE gjennom møter og utvikling av arbeidsprogrammer.

Aktivitet:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020