Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til IFE (2017-2022)

Tildelt: kr 3,5 mill.

Dette PhD-arbeidet er en kombinasjon av to ulike temaer. Første delen som ble gjennomført ved IFE omhandlet pyrolyse av silangass for bruk i produksjon av energimaterialer. Andre delen ble utført ved Universitetet i Oslo og fokuserte på gass-fase reaksjoner av siloksaner.

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren