Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. Uni Research) (Klima og miljø) (2017-2020)

Tildelt: kr 3,5 mill.

-

-

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren