Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Digital plattform som kobler psykologer og brukere for forebygging og behandling av lettere psykiske problemer.

Alternativ tittel: A digital platform that connects psychologists and users for prevention and treatment of lighter mental problems.

Tildelt: kr 79 399

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

272863

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2017 - 2019

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Vår mentale helse er avgjørende for vår livskvalitet, og gjenspeiles i hvordan vi opplever både oss selv, andre mennesker, hverdagen, vår arbeids- eller studiesituasjon og samfunnet rundt oss. Det anslås at 30 % av befolkningen opplever psykiske vansker hvert år, og i tillegg opplever opp til 15 % av befolkningen alvorlig stress hver dag. Kun 5-20 % av de som sliter med dette oppsøker faktisk hjelp. I dagens prestasjonssamfunn øker sykemeldinger i tråd med økt forventningspress hos unge, og 50-60 % av sykefraværet totalt sett har stress og utbrenthet som hovedårsak. Dette koster samfunnet vårt over NOK 10 Mrd. årlig, og det finnes i dag ikke noe tilbud som løser dette problemet. Dagens tilbud for psykologiske hjelp er ineffektivt og lite tilgjengelig for folk med ?lettere? psykiske problemer, og gjennomsnittlig ventetid for å komme til psykolog ligger på i overkant av 55 dager etter at man har fått henvisning fra fastlege. Det at kun 5-20 % søker hjelp skyldes i hovedsak mangelfull informasjon om muligheter, tilgjengelighet og kostnader, og i tillegg holdningene i samfunnet og tabu knyttet til psykiske vansker, samt frykt for stigmatisering og at man ikke føler seg ?syk nok? til å faktisk oppsøke hjelp. Derfor skal vi starte MYPSY AS. MYPSY er en digital plattform som kobler psykologer og brukere for forebygging og behandling av lettere psykiske problemer. Tjenesten tilbyr psykologtimer online, via telefon eller videochat, og gjør behandling lettere tilgjengelig for flere. MYPSY skal være det første alternativet man tenker på når man trenger hjelp og noen snakke med om ?lettere? psykiske problemer. Selv om vi ønsker å utvikle denne plattformen mener vi fast bestemt at teknologi ikke kan erstatte det menneskelige aspektet i forebygging og behandling av mentale problemer og vanskeligheter, men at det kan fungere som et tilleggsverktøy for å utvide og bedre det marginale tilbudet som eksisterer i dag.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020