Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

General Practitioners Infection Research Network

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

273108

Prosjektperiode:

2017 - 2017

Geografi:

GRIN er et europeisk forskningsnettverk som har som formål å drive forskning relatert til infeksjoner, antibiotikabruk og resistens, og på så måte få ned forbruket av antibiotika og utviklingen av resistens. I tillegg til å være et forskningsbasert nettverk, har nettverket også en viktig funksjon når det gjelder samarbeid knyttet til utvikling av retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og tiltak rettet mot leger og publikum for å få ned forbruket av antibiotika Gruppen samles en gang i året og arrangementet går på rundgang mellom de deltakende landene. I år er det Norge som har ansvaret for arrangementet. Nettverket, som har eksistert i 19 år, har deltakere fra mer enn 20 europeiske land i tillegg til deltakere fra USA, Hong Kong og Australia. Disse er noen av de fremste forskerne innenfor sitt fagfelt. Formålet med de årlige samlingene er å presentere ny og pågående forskning, og ikke minst initiere til nye samarbeidsprosjekter. Så langt har samlingene resultert i tre større EU-prosjekter, der Norge også har vært en av partnerne, i tillegg til en rekke andre forskningssamarbeid på tvers av landegrenser. For øyeblikket er Norge med på to JPI søknader i tillegg til et pågående Eu-prosjekt og fire andre samarbeidsprosjekter der alle samarbeidspartnerne tilhører nettverket. Konferansen vil foregå på hotell Bristol/Håndverkeren fra fredag morgen til lunsj lørdag med innlagt middag fredag kveld og påfølgende sightseeing etter endt møte lørdag. Det vil være to key-note speakere fra utlandet og en fra Norge. Tentative navn er Otto Cars, Gunnar Skov Simonsen og Prof. Dr. Ramanan Laxminarayan . Frist for innsendelse av abstracts er satt til 15. mai og inndelingen av programmet fastsettes ut i fra godkjente abstract.Det vil bli produsert et hefte med sammendrag av alle de presenterte forskningsprosjektene. Se også vedlagte program og abstracthefte fra i fjor

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet