Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improving treatment for women with endometrial cancer

Alternativ tittel: Forbedret behandling for kvinner med livmorkreft

Tildelt: kr 12,3 mill.

Kreft i livmorslimhinnen, livmorkreft, er en av de vanligste kreftformene som rammer kvinner. Forekomsten av denne kreftformen er økende, dels på grunn av forlenget levealder, men denne kreftformen er også sterkt forbundet med overvekt og øker dermed i takt med at overvekt blir et stadig større problem. Selv om prognosen for de fleste pasienter er god, finnes det få behandlingsalternativer dersom kreften har spredd seg, og ved spredning vil få helbredes. For å forbedre behandlingen av livmorkreft trengs det både mer kunnskap om hvordan sykdommen utvikler seg og bedre diagnostiske verktøy. Vi undersøker både blod- og vevs prøver for å identifisere biomarkører som kan benyttes for bedre diagnostikk. Spesielt for forbedret behandling av livmorkreft med spredning vil vi undersøke mor- og sprednings-svulster for å finne underliggende mekanismer som kan benyttes for å utvikle mer målrettet behandling. Bildedata fra avbildningsmetoder som PET-CT og MRI integreres med biologiske data for å få kunnskap om hva diagnostiske bildeparametere kan fortelle oss om svulstens egenskaper. Vi fokuserer også på livskvalitet etter behandling for å undersøke hvordan langtidseffekter av behandling er. Gjennom økt brukermedvirkning i prosjektet tar vi også sikte på å øke bevisstheten om risikofaktorer i befolkningen, en viktig faktor for forebygging av sykdom i fremtiden.

Compared to other cancer types, little research has been focusing on understanding the biology of endometrial cancer. Endometrial cancer patients are often older, and the disease is strongly linked to obesity. The incidence of endometrial cancer is rapidly increasing. Combined with an increasingly older population, it is imperative that we gain a greater understanding of all aspects of endometrial cancer if we are to limit its effect on scarce health care resources and, also, prevent this cancer from significantly impacting future generations of women. This grant proposal focuses on better diagnostics for endometrial cancer through identification of biomarkers in serum samples, sequencing of relevant samples to unravel molecular driver mechanisms and potential biomarkers for endocrine-related or metastatic disease and integration of imaging data with molecular and biological data to gain knowledge on potential diagnostic imaging parameters. We aim at future improved treatment through improved understanding of cancer biology and development of mastery strategies through increased quality of life awareness. Through increased user involvement in the present project we also aim to raise awareness of risk factors in the public, an important factor for prevention of disease in the future

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering