Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om refusjon av APC - SINTEF MK 2016

Tildelt: kr 7 000

Søker for refusjon av APC-kostnader, 2016

Aktivitet:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang