Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ME/CFS forskerkonferanse

Tildelt: kr 66 450

ME/CFS Forskerkonferanse 20.-21. november 2017 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter både en konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag + en åpen konferanse for helsepersonell og brukere. Målgruppen for forskerkonferansen er både etablerte ME/CFS-forskere og forskere fra relaterte disipliner som har tatt opp og/eller vurderer å ta opp ME/CFS-forskningsspørsmål i sin videre forskningskarriere. Vi regner med å kunne samle om lag 40 ME/CFS-forskere primært fra Norge og andre nordiske land, men utenlandske forskere vil bli invitert både som innledere og deltakere. Den etterfølgende åpne konferansen har en bred målgruppe som omfatter helsepersonell og brukere. I løpet av de siste 5 årene har forskningsinnsatsen for ME/CFS økt dramatisk både i bredde og dybde. Bare de siste par årene har både norske og utenlandske forskningsmiljøer lagt fram en rekke banebrytende studier om biomarkør-baserte diagnoser, grunnleggende forståelse av sykdommens natur og behandling. Det har åpenbart trigget interessen for ME/CFS-forskning innen flere medisinske disipliner og flere norske miljøer har signalisert interesse. Fortsatt står likevel både de norske og de globale forskningsmiljøene uten biomarkør-baserte diagnosekriterier, bare med fragmentarisk kunnskap om sykdommen og evidensbaserte behandlingstilbud er fortsatt på det eksperimentelle stadiet. Nettopp i en slik fase av ME/CFS-forskningen er det essensielt å kunne utveksle forskningsnyheter og ideer og ikke minst å bygge og utvide forskningsnettverkene både nasjonalt og til ledene forskningsmiljøer i andre land.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering