Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

MOLECULAR SIGNATURES AND NOVEL DRUGS FOR THE PERSONALIZED TREATMENT OF RHEUMATOID ARHTRITIS

Alternativ tittel: Skreddersydd behandling av leddgikt

Tildelt: kr 9,8 mill.

Dette prosjektet som knytter molekylær forskning til pasientbehandling, og har som mål å utvikle diagnostiske metoder og individuelt tilpassede medisiner for behandling av den autoimmune sykdommen revmatoid artritt, eller leddgikt. Leddgikt er en kronisk betennelsessykdom, hvor bla hvite blodceller angriper og ødelegger fleksible ledd. Sykdomsårsaken er ikke kjent, og man kjenner ikke til noen kur. Til tross for dette vet man at tidlig og massiv behandling av pasientene er det mest effektivt for å dempe symptomer over tid. Medikamentene som brukes i dag er bla kraftige medisiner som også er benyttet ved behandling av kreft og som oftest har alvorlige bivirkninger. Skålhegg og hans samarbeidspartnere ønsker derfor å se på mulighetene for å utvikle medisiner som spesifikt hindrer hvite betennelsesceller fra å formere seg. Skålhegg samarbeider med Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Norsk teknisk naturvitenskapelig universitet i Oslo, Queens, Cambridge og Dundee universitetene i England og Kassel universitet i Tyskland.

Autoimmunity is ranked as one of the most common causes of morbidity in the world. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disorder affecting 1% of the worlds population and is associated with white blood cells attacking flexible joints. Hallmarks of RA are B lymphocytes producing antibodies to self-proteins and uncontrolled growth and activity of harmful T lymphocytes. Because, early detection and aggressive therapy is crucial, most RA patients receive the broad specter anti-cancer drug methotrexate (MTX), which can cause side effects and severely reduced life quality. Methods to stratify RA patients and specific drugs to avoid adverse effects are greatly needed. Dividing lymphocytes require glucose and glutamine to support synthesis of new biomass. The enzymes lactate dehydrogenase A (LDHA) is induced in proliferating cells and produce lactate from glucose even in the presence of ample amounts of oxygen in a process known as the Warburg effect. Proliferating cells also become "glutamine addicted" and metabolize glutamine by the enzyme glutaminase (GLS) to produce glutamate and alanine. The expression of LDHA and GLS and production of lactate and alanine are considered signatures of proliferating lymphocytes. Glucose metabolism also regulates transcription of genes involved in glutamine metabolism. The enzyme O-GlcNAc transferase (OGT) regulates the level of c-Myc which again regulates the levels of GLS. Inhibition of glucose and glutamine metabolism by targeting OGT and GLS activity is promising in cancer therapy. We hypothesize this applies to inflammatory cells and aim to stratify RA patients through molecular signatures and dampen and treat symptoms of RA with highly specific inhibitors to GLS and OGT. If successful, we see that patients will benefit from this research by receiving personal diagnosis followed by precise targeting of aggressive white blood cells. This will secure correct medication and reduction of adverse effects.

Aktivitet:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder