Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

TACEMM

Alternativ tittel: Trans-Atlantic cooperation on energy market models

Tildelt: kr 3,4 mill.

Energimarkeder over hele verden gjennomgår nå en omstillingsprosess for å muliggjøre bærekraftig produksjon og forbruk av energi. Aktører slik som energiprodusenter, industri, forbrukere og beslutningstakere står ovenfor en ukjent og kompleks fremtid i lys av dette. Det er mange viktige spørsmål å vurdere: - Hvordan kan vi designe et stabilt og robust energisystem basert (nesten) utelukkende på fornybare energikilder, til en overkommelig pris? - Hvor effektivt vil et gitt politisk virkemiddel være for å redusere klimagassutslipp? - Hva er risikoen ved å investere i en gitt teknologi i dag? - Hvilken rolle vil en ressurs som naturgass spille over de neste tjue årene? For å navigere i denne prosessen, og hjelpe å forstå energimarkeder, brukes ofte matematiske modeller basert på økonomisk teori. Utvikling og bruk av slike modeller er en svært tverrfaglig øvelse som krever en dyp forståelse innen en rekke disipliner slik som matematikk, økonomi, teknologi, politikk, og samfunnsfag, for å nevne noen. Prosjektet The Trans-Atlantic cooperation on energy market models (TACEMM) besto av et nettverk av eksperter på energimarkedsmodellering fra verdensledende universitet og forskningsinstitusjoner i Norge, Brasil, USA og Tyskland. Dette nettverket drev med forskning og utdanning som adresserer energisystem og markedsdesign. Innen TACEMM ble det organisert forskningskoler, kompaktkurs, og utvekslingsprogram for studenter og forskere. Dette skapte en møteplass for masterstudenter, doktorgradsstudenter og noen av verdens fremste forskere og forelesere innen dette feltet. For å summere, adresserte TACEMM hvordan energimarkeder kan utformes både for effektiv ressursutnyttelse i dagens system, og for å gi insentiver til investeringer og tilrettelegge for omstillingen til et fremtidig bærekraftig energisystem.

The benefit of the TACEMM project is that within the project period we have been able to build stronger ties between the partner organizations. Although we have not achieved formalized institutional agreements, there will be a continued collaboration between academics involved in the project, and there will also be an interest in pursuing new project opportunities together. Equally important, the PhD students who were involved in the TACEMM events have gained unique perspectives and knowledge about the energy market situation in Brazil, the US and Europe, and how to use advanced optimization and equilibrium modeling in their research. This combination is not available in the regular courses lectured at Norwegian universities. This unique competence is invaluable both for the research groups where these PhD students work (and potentially continue to work after completing their degree), and for the energy industry where many are usually recruited. Energy companies who are present in all these countries, like Statkraft and Equinor, can have a significant benefit from working with these students.

The TACEMM project focuses on energy market modeling and energy market design and will bring together world-class education and research institutions from Norway, Brazil, the US and Germany working on these topics. Energy systems and markets in different regions across the world face drastic transformations due to emission reduction, introduction of new energy technologies and changes in the role of consumers. Developing good energy market models based on optimization and equilibrium is crucial in this process, both for the energy industry who needs to efficiently manage their resources and to policy makers, system operators and regulators who are responsible for ensuring the public with a clean, affordable and secure supply of energy. A careful design of energy markets and regulation will play a key role in enabling this. The TACEMM project will establish meeting grounds for Master's and PhD students and the leading researchers and lectures within this field. This will be accomplished by organizing research schools, compact courses, industry/academia workshop, student and researcher exchange, and the development of a joint Master's program between NTNU and The Technical University of Berlin. The country profile of TACEMM has been carefully designed based on common challenges and opportunities within the energy sector between Norway and the partner countries. Both Norway and Brazil are rich on energy resources such as hydropower, natural gas and oil. The role of natural gas in the future energy mix is highly uncertain but this will have a significant impact on countries rich on this resource like Norway, Brazil and the US. As ever increasing shares of intermittent renewables are integrated into our power grids, balancing these resources become a challenge. Few countries have come further in this process than Germany. The work is strongly linked to FME CenSES-Centre for Sustainable Energy Studies and the new NTNU programme on Energy Transition Strategies.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research