Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership on Sustainable Hydropower in Canada and Norway

Alternativ tittel: Norsk-kanadisk partnerskap for miljøvennlig vannkraft

Tildelt: kr 4,0 mill.

HYCANOR er et partnerskap mellom tre norske og tre kanadiske institusjoner, med mål om å utdanne toppforskere innen miljøvennlig vannkraft. Gjennom dette partnerskapet vil ph.d.-studenter fra Norge og Canada få verdensledende forskere som veiledere og samarbeidspartnere, få tilgang til unike laboratorier på hverandres institusjoner, og lære de nyeste metodene. Det er to hovedtemaer som er i kjernen av HYCANOR: (1) fiskevandringer og fiskepassasjer i regulerte elver, og (2) effekter av vannstandsendringer i vannkraftmagasiner. HYCANOR vil arrangere seminarer, gjennomføre felles feltarbeid, gi veiledning, skrive felles vitenskapelige publikasjoner, utvikle kurs og ha utvekslingsopphold for ph.d.-studenter i Norge og Canada. I tillegg vil HYCANOR arrangere besøk på vannkraftanlegg i begge land. HYCANOR vil samarbeide med HydroCen (Norwegian Research Center for Hydropower Technology), et forskningssenter med over 50 nasjonale og internasjonale partnere fra både industri, forskningsinstitusjoner og forvaltning.

-

HYCANOR - Partnership on Sustainable Hydropower in Canada and Norway - is planned as a formalized partnership between three Norwegian and three Canadian excellent institutions. It will be linked to the FME HydroCen Norwegian Research Center for Hydropower Technology, which has >50 national and international partners including industry, research institutes and universities. The HYCANOR partnership will focus on environmental effects of hydropower production, thereby addressing the INTPART priority of Canada and industry partnership (FME). The attention will be towards educating excellent PhD students from both countries, guided by experienced senior scientists that are experts within their respective methodology. Through mutual exchange of topnotch methods, data, tools and analytical approaches, and through involvement of industry and public sector, HYCANOR aims to create groups of world-leading scientists within sustainable hydropower, with international experience and familiarity of collaboration with industry and management. Two main thematic areas will be the core of HYCANOR; fish migrations and fish passages in regulated rivers and effects of artificial water level fluctuations in hydropower reservoirs. The partnership will center around six types of joint activities: seminars, fieldwork, supervision, publications, course development and reciprocal mobility stays. In addition HYCANOR plans to organize site visits to hydropower sites in Canada and Norway, publish a special issue in a scientific journal and submit at least one joint research proposal with all five partners involved.

Aktivitet:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research