Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Unconventional T-cells in bile duct inflammation

Alternativ tittel: Ukonvensjonelle T-celler i gallegangsinflammasjon

Tildelt: kr 8,1 mill.

Betennelse i gallegangene er et stort klinisk problem hos pasienter med de kroniske leversykdommene primær skleroserende kolangitt (PSC) og primær biliær kolangitt (PBC). Begge disse sykdommene er viktige indikasjoner for levertransplantasjon. Tidligere studier har vist at bakterier i tarmen spiller en rolle i PSC og PBC. I dette prosjektet har vi en hypotese om at at ukonvensjonelle immunceller, som er immunceller som ikke aktiveres av proteiner, men isteden av lipider og små-molekylære substanser, kan utgjøre forbindelsen mellom bakteriene i tarmen og betennelsen som finner sted i galleveiene. Vi har nå identifisert tilstedeværelse av antigener for ikke konvensjonelle T-celler i galle og publisert disse resultatene som en vitenskapelig artikkel. Vi har også undersøkt rollen til ikke konvensjonelle T-celler ved blokkerte galleganger, dette arbeidet skrives nå sammen og vil sendes inn som en artikkel i løpet av året. Videre har vi generert en musemodell med spesifikk delesjon av et molekyl i galleveiene som aktiverer ikke konvensjonelle T-celler.

Unconventional T-lymphocytes are an abundant component of the immune system with an important function at mucosal surfaces of which natural killer T (NKT)-cells and mucosal associated invariant T (MAIT) cells are major subsets. The microbiome is important in defining the function of unconventional T-cells. The bile duct is ideally placed for studies of unconventional T-cells since the liver harbours the highest number of unconventional T-cells and the bile ducts represent the interface to the external milieu. The immunological process at this interface is relevant for the two diseases primary sclerosing cholangitis (PSC) and primary biliary cholangitis (PBC), both of which are important indications for liver transplantation. In the present project, it is hypothesised that unconventional T-cells play a major role in bile duct inflammation. This will be examined in four work-packages covering human studies and the use of advanced mouse models. In WP1 bile from patients will be examined for antigens potentially activating unconventional T-cells. In WP2 and WP3 we will use animal models of bile duct inflammation and test whether the inflammation is amenable to manipulation by altering the levels and activation of unconventional T-cells and by rendering the mice germ-free. In the final WP4 we will turn the attention back to the patients and examine unconventional T-cells at different stages of disease, perform in vitro experiments mimicking the disease process, and correlate these findings with the animal models. The work will be carried out by the applicant, one postdoc and one PhD student using locally established infrastructure and in collaboration with leading international experts in the field. PSC and PBC represent important health problem affecting young individuals. The present project aims to identify treatment targets that can potentially generate novel treatment with major implications for these patients.

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol