Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Does the gut hormone ghrelin act as a general reward enhancer?

Alternativ tittel: Øker bukhormonet ghrelin belønningens verdi?

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

275316

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2023

Geografi:

Ghrelin er et bukhormon som påvirker appetitt og matinntak. Studier i rotter og mennesker tyder derimot på at ghrelin gjør mer enn det. Det øker inntaket av spesielt fett og sukker, påvirker inntak av kokain og alkohol, og endrer seksuell motivasjon hos rotter. Derfor tror vi at ghrelin generelt forsterker verdien til ulike typer belønninger. I dette prosjektet ønsker vi derfor å undersøke 1) hvordan ghrelin påvirker opplevelsen av behagelig berøring, søt smak og sosial anerkjennelse hos mennesker. Dette gjøres ved å samle subjektive vurderinger og måle hjernens aktivitet med funksjonell magnetisk resonansavbildning (fMRI); 2) om ghrelin forbedrer positive reaksjoner på kiling hos rotter, særlig deres ultralydvokaliseringer (ultrasonic vocalisations, USV). USV er lyder som uttrykker rotters emosjonelle tilstand. For å undersøke dette vil vi injisere ghrelin eller saltvannsløsning og deretter måle adferds- og hjernereaksjoner på de forskjellige behagelige stimuliene. Denne studien vil se på årsakssammenhengen mellom ghrelinsystemet og den opplevde behageligheten ved matinntak og andre positive stimuli. Resultatene kan videreutvikle teorier om ghrelins funksjon og bidra til en bedre forståelse av de ulike faktorene som gjør erfaringer belønnende. I tillegg vil vi få en økt forståelse for de biologiske systemene som underbygger belønning. Resultatene kan også ha terapeutisk verdi, ettersom begrenset positiv opplevelse kan redusere livskvaliteten. Anhedoni, en manglende evne til å føle glede, er i tillegg karakteristisk for ulike psykiatriske lidelser som depresjon og schizofreni. Hvis belønningsverdien til forskjellige stimuli kan økes gjennom ghrelin, er det mulig å bruke dette i behandling av anhedoni.

Ghrelin is a hormone that affects appetite and food intake, but also increases intake of drugs such as cocaine and alcohol. This effect has been attributed to ghrelin activating the reward system in the brain. Because the reward system is stimulated in the same way by different kinds of rewards (food, alcohol, music, pleasant touch, etc.), we assume that ghrelin generally increase the positive experience and the attractiveness of different types of rewards. The goal of this project is to examine how ghrelin contributes to the positive experience of gentle touch, sweet taste and social rewards in humans, and whether it also enhances the reward value of tickling in rats. In order to obtain as comprehensive a picture of ghrelin's function as possible, psychophyscial measurements, subjective estimates and measurement of brain activation using functional magnetic resonance imaging (fMRI), and a behavioural study in rats will be combined. Ghrelin or saline solution will be injected, after which the behavioural and brain reaction to the different pleasant stimuli is assessed. This would be the first time to deliver causal evidence for a connection between the ghrelin system and the experience of pleasantness in the reaction to different food and non-food stimuli. The results would contribute to theory development about ghrelin's function and to the understanding of factors contributing to rewarding experiences. The project can thus provide insight into the biological systems that support our emotional reactions to pleasant primary and secondary rewards. The results would also be relevant for therapeutic purposes because numbed pleasantness experiences can reduce well-being. An increase of experienced reward through ghrelin would therefore pave the way to treat anhedonia, a reduced ability to feel pleasure, which characterises various psychiatric disorders such as depression and schizophrenia.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder