Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Alternativ tittel: Politisk regulering av lønninger og lavtlønnet arbeid

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Vi søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lønn. Stater har flere virkemidler tilgjengelig for å gjøre noe med denne situasjonen. De kan innføre lovverk om minstelønn, de kan betale lønnstilskudd for å hjelpe de med lavest lønn, eller de kan prøve å styrke kollektive lønnsforhandlinger mellom fagforeninger og arbeidsgivere. Dette prosjektet sammenligner til hvilken grad forskjellige utviklede land bruker disse verktøyene. I tillegg forsøker prosjektet å forklare forskjellene. Samtidig utvikler prosjektet en ny og generell forståelse av hvordan stater påvirker lønnsfastsettelse og lønndistribusjon. Prosjektet bruker kvantitativ metode til å undersøke så mange utviklede land som mulig, i tillegg til kvalitativ metode til å studere noen europeiske land mer i dybden. Prosjektet startet i desember 2018. Per dags dato (november 2022) har vi målet og analysert variasjonen i statlige tiltak på tvers av utviklede demokratier, vi har analysert med kvantitative metoder hva som forklarer forskjellene, og vi er i gang med detaljerte studier av politiske prosesser rundt lavlønnet arbeid i utvalgte land (Norge og Storbritannia).

-

Low pay and in-work poverty are major challenges to our societies. This project will illuminate how states react to these challenges as well as the politics determining their choice of action. In doing so, the project will devise a new conceptual framework that brings the state into the analysis of wage regulation. It will assess whether and, if so, why the role of the state in wage setting has increased over the last decades. While wages are often regulated through collective bargaining between trade unions and employers, research has neglected the influence of the state and the politics behind it. After all, the state can regulate wages directly, for example through statutory minimum wages, or indirectly, for example by regulating collective bargaining or through public benefits that affect wage levels. The surge of low-wage employment results from rising service employment, new information technologies, declining collective bargaining, global economic competition, and low-skill immigration. Governments have three main options of responding: (1) legal rules to strengthen collective bargaining, (2) public benefits to supplement low wages, or (3) minimum wages to establish a legal wage floor. This project therefore deals with the policies that affect the worst off in the labour market. The project will first analyse the use of these policies descriptively across developed states. It will then explain their variation. The main descriptive hypothesis is that direct state regulation through statutory minimum wages has increased. The main explanatory hypothesis is that this trend is driven by the weakness of trade unions and employer associations, a weakness that consists not only of declining membership but of weakening ties between these organizations and political parties. Consequently, the new politics of wage regulation is increasingly shaped by political parties.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder