Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The effect of life-history genes on eco-evolutionary dynamics (EcoEvoGene)

Alternativ tittel: Effekten av livshistoriegener på øko-evolusjonær dynamikk (EcoEvoGene)

Tildelt: kr 9,4 mill.

I prosjektet EcoEvoGene studerer vi samanhengen mellom gen, evolusjon og økologi. Modellsystemet vårt er atlantisk laks. I dette prosjektet har vi vist at: 1) kultivering førar til seleksjon for domestiserte genotypar og kan difor føre til endra demografi og lågare fitness i laksepopulasjonar med slik praksis; 2) variasjon in gytebestand er i stor grad forklart av variasjon i marin overleving, men trendar i marin overleving var ulike i sju Canadiske bestandar på tross av den globale nedgangen i talet på Atlantisk laks; 3) bruken av forsøk med kunstig seleksjon for å teste evna vår til å predikere evolusjon har vore lite informativ på grunn av store usikkerheit knytt til effekten av genetisk drift og stor usikkerheit i dei underliggjande genetiske parameterane. Våre foreløpige resultat syner at endringar to gen for kroppsstorleik gjer at laksen kunne tilpasse seg eit nytt miljø med låg vassføring etter kraftutbygginga i elva Eira og at innkryssing av gen frå rømt oppdrettslaks førar til kortare genrasjonstid i ville laksebestandar.

A primary goal in evolutionary biology and ecology is to understand the interplay between evolutionary and ecological processes in contemporary time. This knowledge is the key to predict the ability of populations and species to adapt and persist in a changing environment. A growing body of studies on eco-evolutionary dynamics has shown that evolutionary and ecological processes reciprocally affect each other. However, this research has not taken advantage of the increasing knowledge on the genetic basis of phenotypic traits in natural populations, and is held back by the lack of statistical tools that can quantify the effect of variation in genetic markers on eco-evolutionary dynamics. The EcoEvoGene project will develop a statistical framework that combines genetic and demographic processes, and use this framework to analyse the eco-evolutionary dynamics that has played out over more than 40 years in a daily monitored Atlantic salmon population. This innovative approach will allow us to estimate how the optimal allele frequencies at specific loci have changed over time, how the allele frequencies at the same loci have tracked their optima, and how this has affected life-history evolution, population dynamics and extinction probability. These estimates provide answers to a range of questions fundamental for understanding how rapidly populations can adapt to environmental change and escape extinction. EcoEvoGene represents a novel attempt at quantifying the reciprocal effects of genotypes, phenotypes and population dynamics as they have played out in real time, and provides a quantitative framework for analysing the genetic basis of eco-evolutionary processes in wild populations.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol