Tilbake til søkeresultatene

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Funding of a 20% position for Prof. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development-Renewal

Tildelt: kr 0,91 mill.

Hensikten med dette prosjektet har vært å dra veksel på Professor Eric Dearings ekspertise på kosekvenser av barnehage, og av sosial ulikhet, for barns kognitive, akademiske, og atferdsmessige utvikling opp til skolealder. Støtten fra UTNAM har gjort at Prof. Dearing har hatt en 20% stilling som Prof. II ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, knyttet til prosjektet 'Socioeconomic gaps in language development and school achievement: Mechanisms of inequality and opportunity--EQOP', PI Henrik Daae Zachrisson, som ble finansiert av ERC CoG i 2018 (grant #818425). Prof. Dearing er en sentral bidragsyter i prosjektet. Frem til Mai 2020 var Dearing vert for Prof. Zachrisson under et opphold som gjesteforsker ved Boston College (BC) som del av EQOP-prosjektet. Finansiert av dette prosjektet har Dearing så langt bidratt til fire publiserte artikler (en som førsteforfatter), og to artikler som er under vurdering i topp vitenskapelige tidsskrifter (begge revise/resubmit). Tre av disse artiklene (en publisert og tre som vurderes i tidsskrifter) er resultat av Dearing og Zachrissons arbeide under Zachrissons opphold ved Boston College. I tillegg er Dearing aktiv bidragsyter til to artikler som ikke ennå er innsendt. Dearing og Zachrisson har også samarbeidet om presentasjoner under sentrale konferanse i regi av Society for Research on Educational Effectiveness, og Society for Research on Child Development. Dearing har også vært en aktiv deltager på alle møter i EQOP-prosjektet. Endelig er Dearing også innvolvert i SFF søknaden CREATE, hvor han har vært døråpner for viktige bidragsytere og samarbeidsavtaler.

Prosjektet har oppnådd effekter på to områder: forskning med relevans for politikkutvikling og forskningsfinansiering/prosjektdrift i et ERC-finansiert prosjekt. Dearing har bidratt til forskning på sosial ulikhet i utdanning, og betydningen av barnehage for barns utvikling. De viktigste resultatene viser at barnehage bidrar til redusert sosial ulikhet over tid, og at inntektsulikhet i utdanningsresultater har økt fra 2007 til 2018, og den øker gjennom skolegangen . Disse resultatene har blitt presentert for embetsverk og politisk ledelse i relevante departementer, og blitt mottatt med stor interesse. Dearing har også vært sentral i utviklingen og driften av Zachrissons prosjekt EQOP som ble finansiert av ERC CoG i 2018 (grant #818425). Hans bidrag gjennom faglige innspill, aktivt arbeid med søknaden, og gjennom sitt kontaktnett, har vært vesentlig for at dette prosjektet fikk finansiering, og i ettertid at prosjektet så langt har vært vellykket.

Prof. Dearing has extensive experience in quantitative ECEC research, especially addressing how ECEC may contribute to improve the life chances of disadvantaged children. His research is based on both US and Norwegian data, and is frequently cited, also in Norwegian policy documents. Prof. Dearing has held a 20% position at NCCBD for 4 years, funded by UTNAM. A continuation of his position will continue to strengthen the ECEC and educational research at NCCBD's BONDS study through: a) helping to identify research questions important both for Norwegian policy and management and for the international research and policy communities; b) collaboration on, and supervision of, advanced longitudinal and econometric data analyses in the BONDS; c) writing scientific articles on ECEC and child development; d) via his extensive network provide access to other researchers at Boston College as well as in the US ECEC research community for discussions and consultation; e) improve the visibility of ECEC research from NCCBD in the international research community. Prof. Dearing has proven an invaluable and reliable collaborator for the NCCBD, and there is therefore little reason to doubt the success of this project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika innenfor utdanningsforskning

Finansieringskilder