Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

MRI data from Oslo MS patients in the EU H2020 project MultipleMS

Alternativ tittel: Molekylære mekanismer og biomarkører ved multippel sklerose

Tildelt: kr 0,50 mill.

Multippel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk sykdom som rammer sentralnervesystemet, og i Norge er over 12.000 voksne rammet. MS er en heterogen sykdom, og det trengs biomarkører som vil være til hjelp med å persontilpasse behandlingen. Dette prosjektet har som mål å identifisere både bildebaserte (MR bilder av hjernen) - og molekylære biomarkører for MS i samarbeid med EU-prosjektet «MultipleMS» med 21 partnere fra 12 land. Vi samler inn data fra ny-diagnostiserte MS pasienter i Oslo som følges over tre år. Det gjøres en grundig nevrologisk undersøkelse og MR av hjernen blir tatt ved inklusjon og etter 24 måneder. Vi har til nå samlet inn 90 MR bilder fra totalt 29 MS pasienter, inkludert bilder ved 6, 12 og 24 måneders oppfølging. I tillegg har vi rekruttert 26 friske kontroller for også å kunne gjennomføre en lokal case-control studie. MR-bildene har blitt prosessert, og dataene er nå som planlagt under analyse i samarbeid med MultipleMS-prosjekt-partnere. Preliminære resultater ble presentert ved MultipleMS møte i Stockholmi september 2019. Disse MR bildene har også blitt analysert hos oss for å identifisere markører for myelineringsstatus i sammenheng med uførhet. Resultater fra den norske delen av studien ble presentert på den internasjonale konferansen European Academy of Neurology i Oslo i juni 2019, og på kongressen for Human Brain Mapping i Roma i 2019. Disse dataene har nå blitt innlemmet i flere store, internasjonale prosjekter som del av EU-prosjektet MultipleMS i samarbeid med forskningsnettverket IMSGC, som følger: 1) "Multicenter genome-wide association study on white matter lesion volume in relapsing multiple sclerosis", lledet av Till Andlauer ved Technical University Munich; 2) "Association MS-associated HLA variants with atrophy and lesion load metrics," og 3) "Multiple regression models of HLA genetic burden and cross-sectional/longitudinal MRI measures," ledet av Roland Henry ved University of California-San Francisco. Arbeidet med disse artiklene pågår nå, og vil bli fremlagt på det neste møtet i MultipleMS konsortiet i januar 2022 i Munchen. Data fra 434 av vår MS pasienter blir nå også inkludert en en stor multinasjonale studie som ledes av oss i Oslo i samarbeide med seks grupper fra andre land som er medlem av MAGNIMS nettverket. Foreløpige resultater ble presentert på det virtuelle MAGNIMS møtet i september 2021, og arbeidet er akseptert som poster-presentasjon ved "verdenskongressen for MS forskning" ECTRIMS nå i oktober 2021.

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disease of the central nervous system (CNS) with unknown aetiology. The leading hypothesis is that MS is caused by a combination of genetic susceptibility, environmental risk factors and stochastic events. To date, there is no cure for MS, only disease modifying therapies are available. MultipleMS, funded by the Horizon2020 program, is a large collaborative project consisting of 21 partners from 12 countries. MultipleMS aims to identify new biomarkers for disease mechanisms and progression in order to increase the understanding of MS disease and improve MS healthcare. The MS research groupleader H F Harbo at University of Oslo/Oslo University Hospital has a leading role in the MultipleMS consortium. A significant element in our contribution is to provide longitudinal data from 25 newly diagnosed Norwegian MS patients. We will provide clinical data including neurological examinations, MRI scans, cognitive tests, environmental variables etc., as well as biological material. Clinical assessments and biomaterial sampling at baseline and follow-up at 12 and 24 months is mandatory, and these expenses will be covered by the MultipleMS EU grant. However, to better understand the impact of the pathological processes in the CNS of MS patients, we want to expand the collection of MRI data from several time points. Hence, we now apply for funding to perform additional MRI scannings of our 25 MS patients at month 6, 12 and 36 from baseline. Sharing additional data from our MS patients with the EU-project will strengthen the impact of the data set provided by the Norwegian partners. Our contribution will be more visible and thus strengthen Norway`s position as an attractive partner. This project will also generate data that will be important additions to ongoing projects in Oslo, concerning correlations between MRI patterns and molecular pathways, epigenetic and gene expression data, several of these funded by the RCN.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering