Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-ramme for 2018 for Østlandsforskning

Tildelt: kr 0,24 mill.

I 2017 ble betydelig ressurser styrt i retning av profilerings- og nettverksarbeid, og instituttet aktive deltakelse i organisasjoner hvis formål er lobbyerings, nettverks- og konsortiebygging rettet mot EU's forskningsprogrammer. Med den utviklingsjobben som er gjort i 2017, er kompetansen i EU-prosjektutvikling, nettverksbygging og lobbying vesentlig styrket, og skal i 2018 følges opp med vedlikehold og planler om konkret prosjektutvikling ettersom siste fase av Horisont2020 nå lyses ut. Det vises til sluttrapport for bevilgningen under denne ordningen for 2017. Arbeidet fortsetter med utvikle og delta aktivt europeisk nettverk og organisasjoner. Instituttet viderefører den instituttforankrede strategien med to hovedområder; (1) regional utvikling i fjellområder og rural områder, og (2) entreprenørskap og innovasjon med særlig fokus på ungdom og utdanning. Det er i 2017 etablert og under konkret utvikling nettverk og formaliserte strukturer på begge disse områdene, blant annet som Senter for entreprenørskap i grunnutdanningen (SEG) og instituttets aktive rolle i Network for European Mountain Research (NEMOR). I tillegg har instituttet en sterk posisjon i forskning på (3) tjenesteproduksjon og innovasjon i offentlig sektor, et felt som instituttet i 2018 vil styre ressurser til for å styrke et europeisk samarbeid med målsetning om å delta i europeiske forskningsprogram. Instituttet er også aktiv i forhold til prosjektutvikling med sk.EØS-midler. Hovedområdene er utgangspunktet for H2020-strategien. Innen (1) og (2) er målsetningen å delta til sammen 4 søknadsløp, hvorav minst 2 som arbeidspakkeleder. For (3) er målsetningen å utvikle en bredere europeisk plattform gjennom profilering og nettverksarbeid (neste punkt), og med ambisjon om å delta i 1 søknadsprosess. Instituttet er i konkrete forhandlinger med Høgskolen i Innlandet om en mulig sammenslåing per 2019. Målsetninger og strategi i instituttets europasatsing er tilpasset et slikt forløp.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020