Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: OPENZ - Optimized enzymes for food applications

Alternativ tittel: OPENZ: Optimaliserte enzymer for anvendelse i mat

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektnummer:

284917

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2022

Geografi:

Fagområder:

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk i norsk marin sektor. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdiskapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 900 000 tonn restråstoff årlig, slik som hode, rygg og innmat, som i stor grad benyttes til produksjon av fôr, oljer, ensilasje, eller kastes. Ettersom restråstoff inneholder en gunstig aminosyresammensetning, har de et stort potensiale for humant konsum. De få kommersielle enzymene (proteaser) som brukes i bioraffinerier til å konvertere restråstoff til peptider og aminosyrer er ikke ideelle. Kostnadseffektive kommersielle enzymer gir et produkt med bitter smak og sub-optimalt utbytte. Dette representerer tekniske og biologiske barrierer for full kommersiell utnyttelse. Den spesifikke måten enzymene bryter ned fiskeproteiner på påvirker størrelse og egenskaper til peptidene, og også smaken på produktet. Utforskning av en større enzymkatalog med ulik spesifisitet er en attraktiv måte for å omgå disse flaskehalsene. Et konsortium av forretningsutviklere og to marin-orienterte forskningsinstitutt vil utvide enzymkatalogen ved å tilføre nye, skreddersydde og innovative enzymløsninger for produsenter av marine ingredienser. Et referansesett av kommersielle enzymer er karakterisert, og et bibliotek av mutanter utviklet. Mutantene er sammenlignet med referansedata på kommersielt tilgjengelige enzymer på relevante substrater. De første enzymene er produsert ved fermentering, og metode for produksjon er publisert. De mest lovende enzymvariantene er under uttesting i bioprosess med industri-relevante betingelser.

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 HavGrunnforskningMatMat, helse og velværeAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Responsible Research & InnovationPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierFNs BærekraftsmålLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnBransjer og næringerHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPolitikk- og forvaltningsområderForskningFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonMarinUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneFornyelse og innovasjon i offentlig sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukMatNæringsmiddel og foredlingHavbrukPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiMarin bioteknologiAvanserte produksjonsprosesserBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinMarin bioteknologiPortefølje Industri og tjenestenæringerAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiBioøkonomiForskning og innovasjonMarinHavbrukBransjer og næringerNæringsmiddelindustriBioteknologiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiKommersialiseringLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPortefølje Muliggjørende teknologierMatPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningResponsible Research & InnovationRRI Medvirkning