Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling hidden processes at the Aurora seamount: connectivity and biogeography of hydrothermal vents in the deep Arctic ocean

Alternativ tittel: Løsning av skjulte prosesser ved Aurora sjøfelt: Tilkobling og biogeografi av undervannsventilene i det dype arktiske havet

Tildelt: kr 3,5 mill.

For omtrent 10 år siden blev det oppdaget at varme havkilder eksisterer også i dypet av Polhavet, under den skiftende pakkisen. Det blev tenkt at disse varme kildene muligens kunde fungere som en bro og binde populasjoner av kjemosyntetiserende organismer fra det nordlige Atlanterhavet sammen med populasjoner fra det nordlige Stillehavet. Da det inntil nå ikke har vært mulig å få tak på fysiske prøver av de dyrene som har Arktiske varme kilder som levested har hypotesen i mange år stått utestet. Under dette prosjekt har vi for først gang klart å plukke opp dyr fra de varme kildene under polhavets pakkis med hjelp av den fjernstyrte undervannsfarkosten (ROVn) Aurora. De spesielle dyrere som lever akkurat der hvor kildene spruter ut varmt og mineralrikt vann har blitt identifisert til art og karakterisert. Ved hjelp av den globale databasen over kjemosyntetiserende dyr som også er blitt bygget opp i dette prosjekt blir dyrene fra de Arktiske varme kildene nå sammenlignet med dyr samlet inn ved hundretalls andre varme kilder i Atlanterhavet og Stille havet. Ved å studere likheter og forskjeller mellom mange ulike områder i verdenshavene vil vi meget snart kunne si i hvilken grad de Arktiske kildene er isolert fra varme kilder i andre deler av Atlanterhavet og Stillehavet og med tiden også svare på grunnleggende biogeografiske spørsmål om hvor isolerte klodens oseaner er. Det er mulig at dette prosjektet, med det, vil male opp et nytt bilde over klodens oseaner og deres slektskap.

-

Understanding the role played by deep Arctic ecosystems in global biodiversity, ecosystem function and services is important in the current changing oceans. New knowledge on these still pristine ecosystems and, in particular, understanding population connectivity, are critical when defining spatial management strategies. The complex deep Arctic ecosystems on the Gakkel Ridge have been suggested as pathways for larval dispersal between ocean basins, but visual confirmation of the first Arctic vents under sea-ice, the Aurora vent field (82.5°N), was not obtained until 2014, and the dispersal potential of vent fauna remains poorly understood and entirely unknown for Arctic communities. AURORA will push forward the frontiers of deep-sea and Arctic research, in collaboration with the FRINATEK-HACON project, unraveling the physical, bathymetric and ecological processes that drive population connectivity of vent and seamount species in the Arctic. The overall goal of AURORA is to evaluate the role of the Gakkel Ridge as a connectivity pathway between ocean basins and asses its biogeographic status at the global scale, producing novel knowledge of a pristine region as well as essential scientifically-robust data for future management plans. My expertise and the support provided by the two hosts and the HACON project ensure that I can address this goal with the highest scientific standards. I will conduct the first dispersal study for deep Arctic vent and seamount species using biophysical tools during the outgoing phase at the Uni. Aveiro (Portugal), and apply the acquired skills and data to analyse vent biogeographic patterns during the return phase at NIVA (Norway). AURORA is organised around 3 WPs, including 2 research WPs (WP1-connectivity, UAVR; WP2-biogeography, NIVA), and a cross-cutting WP focusing on my Personal Career Plan (WP3). Transversal communication and dissemination plans for the whole project have been carefully designed.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek