Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition

Alternativ tittel: Etablering av et nasjonalt lærings -og handlingsnettverk for flyktninger: Fremme inkludering, tilgang til informasjon og vellykket overgang

Tildelt: kr 0,52 mill.

Millioner av unge mennesker har flyktet fra krig og ustabilitet for å finne beskyttelse i Europa. Selv om de fleste land yter ulike tjenester når flyktninger skal bosettes, står de likevel overfor mange utfordringer. Formålet for prosjektet er å utvikle et nasjonalt og internasjonalt lærings- og handlingsnettverk for å fremme en vellykket overgang - og integrering av unge flyktninger i respektive vertsland. Nettverket ønsker å forbedre kunnskap- og informasjonsflyt mellom de som arbeider med flyktninger. Nettverket vil øke tverrfaglig og tverrsektoriell samarbeid mellom akademikere, praktikere, tjenesteytere, innvandrerorganisasjoner, samt blant de som utformer politikk på feltet i Norge og i utvalgte Europeiske land med lignende flyktningebefolkning. Læringsaspektet i prosjektet innbefatter å bedre samarbeidet mellom de ulike aktørene for å muliggjøre en utveksling av erfaringer, ekspertise og kunnskap. Aktørene vil utveksle ideer om gode måter å fremme inklusjon og bedre flyktningers tilgang til informasjon og støtte i bosettingsprosessen. Nettverket har rekruttert internasjonale partnere fra Nederland, Tyskland, Skottland, USA og Canada, og arrangert to ?workshops?, en med nasjonale partnere og en annen med internasjonale partnere. Partnerne har også vært involvert i utviklingen av to NFR forskningsfinansieringssøknader. PIISTON har rekruttert seks unge voksne med flyktningbakgrunn til å være en del av nettverket. Disse partnerne bidro også til en NFR-forskningssøknad samt deltok i et nettmøte på Zoom. To av ungdommene sammen med prosjektlederen fasiliterte nylig en ?workshop? om helse og arbeid i det nye landet på en nasjonal migrasjonskonferanse i Bergen . Nettverksmedlemmer skulle også besøke våre internasjonale partnere våren 2020, men på grunn av Covid-19 og nedstengningen klarte vi bare å besøke vår partner i Nederland. Dette var et nyttig besøk hvor det ble utvekslet erfaringer. Det norske teamet fikk møte både sivilsamfunnet og offentlige aktører. Særlig fokus for diskusjonen var kvalifisering, og hvordan bistå flyktninger med å få de kvalifikasjonene de trenger gjennom studie- or arbeidstreningsordninger.

The PIISTON network is a learning and action network that aims to facilitate ongoing research and development efforts of the Refugee Resilience Project, established by the HEMIL-center in 2016, by improving the mutual knowledge transfer between researchers and users. Refugees face many challenges, including access to information and health care, when adapting to life in Europe.The mission of PIISTON is to promote refugees’ inclusion, access to information and successful transition into Norwegian society by consolidating knowledge across disciplines, increasing collaboration, and strengthening service provision across sectors. The network will include scientists from the disciplines of health promotion, social and child welfare, psychology, development studies, anthropology and geography, working together with practitioners, NGOs and refugees. Network activities include recruiting international partners, workshops with national and international partners, visiting international partners and visits from international partners, development and testing of a mobile phone app, funding proposal development, website development and a dissemination conference. The network will enable its participants to gain a deeper understanding of what promotes young refugees’ productive participation in society and what facilitates their independence. This knowledge will be channeled into welfare, service and policy sectors. To maximize its outcomes PIISTON's dissemination plan will include both traditional (website) and interactive (app) media. PIISTON will strive to reach out to other European programs to build on synergies, share knowledge and learn from their experiences of working with refugee populations. The outcomes of the network will have far reaching consequences for future research designs in the areas of information to help refugees on their journey, arrival and settlement in new countries; and on the social inclusion of refugees both in a national and international context.

Aktivitet:

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester