Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership on Functional Metagenomics for Biopharmaceutical Innovation (NORUSCASA)

Alternativ tittel: Transnational Partnership on Functional Metagenomics for Biopharmaceutical Innovation (NORUSCASA)

Tildelt: kr 4,5 mill.

INTPART-prosjektet NORUSCASA skal utvide og styrke det systematiske samarbeidet som SINTEF og NTNU har med Auburn University og Varigen Biosciences Corp. (USA), samt University of Waterloo, Canada, og University of the Western Cape i Sør-Afrika. Hovedmålet er å etablere et verdensledende forsknings- og utdanningsnettverk for raskere biofarmasøytisk innovasjon ved å forbedre og anvende verktøy innenfor Funksjonell Metagenomikk som kan ta ut potensialet i det store flertallet mikroorganismer i naturen som ikke kan dyrkes på et laboratorium. Planlagte nettverksaktiviteter består av hyppige student- og forskerutvekslinger mellom partnergruppene, en seminarserie med inviterte, høyt-respekterte foredragsholdere, tre tematiske workshops, samt organisering av konferansen Functional Metagenomics 2022 (flyttet fra 2021) i Canada. I den aktuelle rapporteringsperioden har de fleste prosjektaktivitene fremdeles vært negativt påvirket av COVID-19 pandemien, fordi de fleste av dem avhenger av transkontinental reising, som ikke var mulig gjennom hele de siste 12 månedene. Dette forhindret stort sett at vi kunne gjennomføre de oppdaterte planene etter den forrige rapporteringen og å sikre den forventede framdriften i prosjektet. Ytterligere forskerutveksling, arrangering av den andre tematiske workshopen i Sør-Afrika, samt planlegging av Functional Metagenomics-konferansen i Canada måtte utsettes ytterligere til etter sommer/høst 2021. Prosjektpartnerne har derfor hovedsakelig fokusert på nasjonal og vitenskapelig fjernkommunikasjon og publisering av felles arbeid innen fagfeltet til NORUSCASA utført uten utveksling i de enkelte partnernes laboratorier. I og med at vaksineringsprogrammene i partnernes land har kommet langt og de internasjonale reiserestriksjonene etter hvert heves, har planleggingen startet for et forhåpentlig mer normalt år 2022, hvor prosjektaktivitetene og det utvekslings-baserte samarbeidet i prosjektet endelig kan tas opp igjen.

-

The INTPART project Transnational Partnership on Functional Metagenomics for Biopharmaceutical Innovation (NORUSCASA) aims to expand and systematically deepen the collaboration of SINTEF and NTNU with the two US-American partners Auburn University and Varigen Biosciences Corp., as well as the University of Waterloo, Canada, and the University of the Western Cape, South Africa. Main objective is to establish a world-leading research and education network for accelerated biopharmaceutical innovation by optimizing and applying Functional Metagenomics tools and technology that unlocks the potential of the vast majority of non-cultivable microorganisms in nature. The NORUSCASA project is thematically linked to the project INBioPharm of the Centre for Digital Life Norway (DLN), but has impact on a broad portfolio of thematically related projects at SINTEF and NTNU, aiming at understanding microbial biodiversity and exploiting it for new natural products. The NORUSCASA project partners own complementary competences, along with state-of-the-art infrastructure of high relevance for Functional Metagenomics R&D. By combining and mutually expanding these in a coordinated networking effort, will generate a high degree of synergy and creativity that will enable significant progress in the field of new biopharmaceuticals for medical applications from non-cultivable microorganisms. Planned networking activities include frequent student and researcher exchanges between partner groups, a seminar series with invited, renowned lecturers, three thematic workshops, as well as organizing the conference Functional Metagenomics 2022 in year four of the project. NORUSCASA will strengthen ongoing collaboration, integrate and align running research and education efforts at the partner institutions, educate students and young researchers in Functional Metagenomics R&D, and pave the way for new, comprehensive joint research and education activities between the project partners in the future.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research