Tilbake til søkeresultatene

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing

Alternativ tittel: Vann/Energi konservering og rettferdig fordeling

Tildelt: kr 1,0 mill.

Vi har designet en stor survey med fire hoveddler. Den første delen måler incentiviserte oppfatninger om hvordan reduksjonen i vannforbruket under den siste tørken ble fordelt mellom fattige og rike i Cape Town. Den andre delen undersøker hva respondentene mener ville vært den rettferdige måten å fordele reduksjonen i vannforbruket på. Den tredje delen undersøker hva respondentene mener vil være en rettferdig måte å håndtere fremtidig vannmangel på. I denne delen manipulerer vi informasjonen som gis om hva som skjedde under forrige tørke og informasjon om sannsynligheten for en fremtidig tørke. I den siste delen av surveyen spør hva de mener om ulike tiltak for å begrense vannforbruk i en tørkeperiode. Vi har fullført designprosessen og surveyen vil bli implementert med 2.500 respondenter rekrutert av en lokal surveyprovider, AskAfrica, i løpet av høsten. Akkurat nå piloterer vi studien med lavinntektshusholdninger. Vi samler inn tilbakemeldinger fra disse gruppene for å forstå hvordan spørsmålene oppfattes av respondentene før storskala implementering i Cape Town med alle inntektsgrupper.

This study addresses perceptions of fairness of different income groups about how the burden of collective action in conserving water and energy should be allocated in times of crisis. Using the insights of fairness principles, behavioural interventions will be designed that incentivise conservation of scarce resources, as well as, payment for received municipal services. The first part of this study will assess how people from different income groups have responded to demand side management interventions related to energy and water crises (tariffs, behavioural interventions, media announcements) and other measures such as expenditure on large infrastructure projects in the City of Cape Town municipality. In particular, the study will evaluate whether there are differing perceptions of fairness between groups about how the burden of collective action in conserving water and should be allocated. In addition, we would like to investigate the unequal burden sharing regarding women and utilities consumption. As main users of utilities in a household, it is probable that women may be disproportionately hit harder by the water/energy crisis than men as scarce or unpredictable supply is likely to affect them more. During the second part of the study, surveys and lab experiments will be conducted in order to measure the different perceptions of fairness across income quantiles and how behavioural incentives may facilitate contributions towards collective action and provision of services. During part three of the research project, drawing on insights about fairness principles, we will design and test behavioural nudges aimed at incentivising payment for services. The nudges will be customised based on differences in subpopulations identified in part 1 and part 2 of the project. In line with our previous research, we will utilise the utility billing system to distribute messages to different subgroups of households.

Aktivitet:

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Finansieringskilder